Thema's:

Stelling in het voetlicht:

  • Asielopvang aan de grens: EU-landen aan de buitengrens van Europa moeten eerst alle asielzoekers opvangen. Pas na hun asielprocedure worden ze verdeeld over alle lidstaten van de EU.
    vandeRegio is voorstander van gelijke verdeling en menswaardig asiel. Dus ook in de eerste opvang, gedurende de gehele procedure en voordat er zicht is op een verblijfstatus. Nederland heeft (verhoudingsgewijs) evenveel verplichtingen, als bijvoorbeeld Griekenland of Italië. Meer informatie
meer stellingen...

Onze kandidaten: