Thema's:

Stelling in het voetlicht:

  • Spreiding: Alle EU-landen moeten een evenredig aandeel asielzoekers opnemen.
    Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook asielzoekers! Wanneer er hotspots ontstaan van vluchtelingenkampen dan zou de gehele Unie hun verantwoordelijkheid moeten pakken om dit niet tot mensonwaardige situaties te laten leiden, of een buitenproportionele belasting van een bepaalde regio. Zoals in 2019 Lampedusa een hotspot was, en nog altijd is, als landplaats van de oversteek over de Middellandse Zee. Gelijke spreiding is daar een middel voor. Het betekend wel dat ieder land verantwoordelijk is om haar capaciteiten op orde te houden. Ook binnen landen (zoals Nederland) zou een gelijke verdeling nagestreefd moeten worden. Ook om het draagvlak en belasting bij plaatselijke bevolking in orde te houden. Als gevolg hiervan is in 2024 in Nederland een "Spreidingswet" aangenomen, met doel om de gelijkwaardigheid van regio tot regio te mogen afdwingen, wanneer het vrijwillig de zorgtaak op zich nemen stokt. vandeRegio is geen voorstander voor dwang en financiële prikkels, maar de benauwde situaties moeten wel aangepakt worden. Meer informatie
meer stellingen...

Onze kandidaten: