Thema's:

Stelling in het voetlicht:

  • Begrotingstekort: De EU moet lidstaten een groter begrotingstekort toestaan dan nu het geval is.
    De 3%-regel is een richtlijn. vandeRegio kan begrijpen dat er lidstaten zijn die het begrotingstekort heeft laten toenemen. Het is wél een taak van de EU om de lidstaten om verantwoording te vragen. De uitleg kan begrijpelijk zijn, als een gevolg van externe factoren zoals een instortende economie of een pandemie. Wanneer het begrotingstekort komt omdat er investeringen worden gedaan die toekomstbestendig zijn, dan moet het kunnen. Dan profiteren haar inwoners er van in hun levensstandaard. Een bezuinigingsronde alleen om deze richtlijn kan te veel schade aanrichten. Meer informatie
meer stellingen...

Onze kandidaten: