door Ton Raven

Ton: Versterk regionale structuren waarbij elke regio telt

Regionalisme is de nieuwe democratische samenlevingsvorm om de huidige uitdagingen op wereldschaal op te lossen.

Plek op de lijst: 2

Woonplaats: Geleen

Leeftijd: 66

 • opvolger
De wereld bestaat uit ontelbare regio’s.

Er zijn 7 hoofdregio’s: Afrika, America-Noord en Zuid, Antartica, Australië, Azië en Europa.

Deze regio’s zijn ingedeeld in vele sub-regio’s via 142 landen met elk hun eigen specifieke regionale indelingen in de vorm van Staten, Provincies, Gemeenten of vergelijkbare bestuurlijke entiteiten.

Elke regio heeft eigen economische, maatschappelijke, culturele en financiële kenmerken.

Wij “vandeRegio” staan voor versterking van regionale structuren waarbij elke regio telt.

Wij staan voor balans, evenwicht en resultaat.
Samen is de kernwaarde.
Op wereldschaal tussen de continenten, in Europa tussen de landen.

Nederland pakt een leidende rol om deze samenwerking
resultaatgericht vorm te geven.

Oplossingsgericht regionaal denken om grensoverschrijdende problemen aan te pakken.

Denkend vanuit de kracht van de regio’s, zoekend naar optimale regiosamenwerking om veiligheid, gezondheid en respect te bevorderen.

Op weg naar regionalisme in plaats van communisme of kapitalisme.

Regionalisme is de nieuwe democratische samenlevingsvorm om de huidige uitdagingen op wereldschaal op te lossen.
Op gebied van veiligheid, milieu, armoede en discriminatie.

   Verhalen:

   • door Ton Raven op 24 mei 2024

    Een kwestie van geduld tot Europa LIMBURGS LULT !!!

    Als kandidaat vandeRegio zal ik mij in het bijzonder inzetten om de regionale talen en culturen te versterken.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 23 mei 2024

    Hoogst genoteerde Limburgse kandidaat !

    Vanmorgen in De Limburger een groot krantenartikel over alle Limburgse kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 21 mei 2024

    Wat doet Europa voor mij?

    De Europese Unie geeft ook subsidies aan Nederland. Bijvoorbeeld voor vernieuwende projecten. Zo geeft de EU geld voor verbeteringen in de binnenvaart en voor landbouw. In elke regio zijn er wel projecten waaraan de Europese Unie heeft meebetaald.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 20 mei 2024

    Europese verkiezingen

    vandeRegio streeft ernaar dat elke Nederlandse Regio een eigen Europarlementarier heeft die opkomt voor het belang van zijn eigen Provincie of regio. Daardoor wordt het Europees Parlement en de leden van het parlement herkenbaar én sneller bereikbaar voor de kiezers uit de regio.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 19 mei 2024

    Taken binnen de EU

    Theoretische stof maar in de dagelijkse praktijk onmisbaar om Europese samenwerking te realiseren. De vele instanties maken de Europese Unie tegelijkertijd een moeilijk werkbare en voor buitenstaanders ondoorzichtige organisatie. Wat mij betreft voor verbetering vatbaar.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 18 mei 2024

    Besluitvorming binnen de EU

    Het Europees Parlement moet instemmen met de EC-voorstellen en kan amenderen. Op deze wijze is de Europese burger vertegenwoordigd in de besluitvorming door de EU.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 17 mei 2024

    De zeven instellingen van de EU

    De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27 Europese landen (lidstaten). Deze individuele landen hebben sommige bevoegdheden overgedragen aan de EU, zodat er gemeenschappelijk Europees beleid gevoerd kan worden op gebieden zoals landbouw en visserij, milieu, handelspolitiek en economische en monetaire zaken.
    Lees verder
   • door Ton Raven op 16 mei 2024

    Elke regio zijn eigen Europarlementariër !

    Nederland heeft 12 provincies, verdeeld over ongeveer 30 regio’s. Theoretisch zou elke provincie c.q. elke regio een eigen Europarlementariër kunnen hebben.
    Lees verder