Actiepunten

Wat wil vandeRegio nu echt bereiken?

1. Introductie van subsidiariteitsbezwaar op regionaal niveau

Op dit moment heeft — zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer van — de Staten-Generaal al wel het recht om een subsidiariteitsbezwaar uit te spreken. Hiermee zegt ze "over deze wet- en regelgeving gaat Nederland zelf!". Wat betreft vandeRegio, zou zo'n recht ook uitgeoefend mogen worden door de regio's, bijvoorbeeld een provincie. Zowel ten opzichte van de Europese Unie als ook ten opzichte van Nederland. De achtergrond hiervan is dat belangen van de Europese Unie en de belangen van landen niet altijd overeen komen met belangen van regio's. Vooral wanneer de regio's zelf geen zeggenschap hebben gehad over wat hun wordt opgelegd, dan moet ze kunnen verklaren dat ze niet gebukt gaat onder deze voorliggende nadelige bepalingen. vandeRegio wil regio's zelfzeggenschap geven, en dat kan doordat besluiten zoveel mogelijk op het laagste niveau worden genomen. Als gevolg hiervan veranderd de EU van een Unie van lidstaten tot een Europa van de Regio's.

Zie ook: Thema Regio's

2. Introductie van recht op eigen vruchtgebruik op regionaal niveau

Verschillende regio's hebben eigen natuurlijke rijkdommen en eigen toegevoegde waarde. Door het recht op eigen vruchtgebruik te erkennen voorkom je dat de middelen die nodig zijn om zelfvoorzienend te zijn, wegvloeien naar andere regio's. Hiermee versterken we de regionale (circulaire) economie en zelfbeschikking. Dit recht op eigen vruchtgebruik zorgt ook voor een gepaste vorm van dekolonialisatie. Dit recht verlegd ook het belastingstrekkingrecht voor een deel van het landelijke naar regionale.

3. Vervaagde grenzen: grensoverstijgende fiscaliteit en sociale zekerheden

Introductie van een e-residency (naar voorbeeld Estland) voor de super-regio Benelux-plus (Nederland, België, Luxemburg, Nordrhein-Westfalen en Noord-Frankrijk). Hierdoor kunnen bedrijven en inwoners, zonder de onderlinge landsgrenzen, vrij functioneren met eenduidige regelgeving en zekerheden. Dit is een vervolg op het verdrag van Shengen, want op Europese schaal kan een blauwdruk-richtlijn worden vormgegeven voorbij iedere vorm van bilaterale afstemming. Deze blauwdruk zal uitgerold kunnen worden in meerdere (super-)regio's in Europa. Zo'n instrument kan bestaan naast de bestaande landelijk ingerichte fiscaliteit en sociale zekerheden.

4. Referenda over de rol van de Europese Unie voor Caribisch Nederland

Het land Nederland is lid van de Europese Unie. Hierdoor heeft de Europese rechtsorde rechtstreeks doorwerking. Inwoners kunnen zich beroepen op Europese waarden, richtlijnen en verdragen. Deze dynamiek is afwezig/bijzonder in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanuit de Staten-Generaal wordt structureel reparatie wetgeving gemaakt voor de BES-eilanden (de openbare lichamen Bonaire, St.Eustatius en Saba). Ook de drie landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben een bijzondere (indirecte) relatie tot de Europese Unie. vandeRegio wil dat het gehele Koninkrijk der Nederlanden al haar inwoners dezelfde rechten geeft en daarmee ook dezelfde relatie tot de Europese Unie.

5. Parlementaire verantwoording voor hellend vlak van oorlogshandelingen

Europa is het continent van vrede geworden. Na de Tweede Wereldoorlog, in de wederopbouw, begon het Europese Project. Doordat we met elkaar investeren in welvaart, beginnend met voldoende voedsel, kwamen de vele volkeren binnen Europa tot elkaar. Er ontstond een Eenheid in Verscheidenheid. De Europese landen werden handelaren en vrede-brengers. Dit moeten we koesteren.

Tijden veranderen, vooral ook de geopolitieke werkelijkheid veranderd. Met oorlog aan de grenzen van de EU, aan de randen van Europa (Oekraïne-Rusland, Israël-Hamas, Syrië), en met terroristische aanslagen, verliezen we steeds meer het veiligheidsgevoel. In het laatste jaar is er een omslag gekomen binnen Europa: de oorlogsmachine wordt aangezet. Er ontstaan initiatieven om op Europese schaal wapens te gaan inkopen en produceren. Verdediging — door het hebben van een afschrikkend arsenaal en bevriende landen voorzien van materiaal — is de manier hoe daar tegengas aan wordt gegeven. Eveneens wordt "een stap vooruit gezet", waardoor Europese landen richting of zelfs voorbij de 2% Brutto Nationaal Product gaan in de investeringen in Defensie. Ook omdat de Verenigde Staten van Amerika niet meer de sterke partner is waar we achter kunnen blijven schuilen. Dit zijn begrijpelijke stappen, maar ook onwenselijke gebeurtenissen. vandeRegio mist het publieke debat en het meenemen van de democratische legitimiteit. Deze stappen worden genomen zonder enige merkbare bezwaren en zonder ogenschijnlijke ethische afwegingen. Voor vandeRegio is het VN Handvest hierin leidend: wij zien een taak voor het Europees Parlement — via haar delegaties — om landen bij te staan de conflicten vreedzaam op te lossen. Het is een taak van parlementaire verantwoording dat het Europees Parlement, én de parlementen van al haar lidstaten (nadrukkelijk allemaal!), om de verder gaande stappen kritisch te benaderen. vandeRegio zal hierin een pacifistische grondhouding verzoeken.

In een wereld van vrede wordt geen enkel wapen ingezet. Daar praten we met elkaar.

Zie ook: Thema Vrede

6. Update-verplichting die anders vervalt tot het publieke domein

7. Meer Europees Parlement, minder Raad van de EU

vandeRegio wil dat het Europees Parlement een volwaardig parlement wordt: een democratisch verkozen volksvertegenwoordigend orgaan op Europees niveau. Er moeten stappen gezet worden om dit parlement te verheffen van de huidige nationale benadering. Een benadering die gekscherend is als een bijzondere commissie van de Staten-Generaal — voornamelijk een extentie van de waan(zin) van de dag die heerst in de Tweede Kamer. vandeRegio ziet in de huidige gereedschappen een veel meer chambre de réflexion-opstelling passen bij het Europees Parlement.

Stappen om te versterken tot een volwaardig parlement:

Zie ook: Thema's Werking van de Unie, Democratie en Uitbreiding van de Unie