thema /

 • Uitbreiding van de Unie
  door vandeRegio
  • De Europese Unie is in beweging. Het zijn verschillende verschuivingen in het lidmaatschap van de Unie. Dit kunnen we opsplitsen in:

   Toetreding tot de Unie

   Er wordt dan gekeken naar de landen:

   Voorwaarden van lidmaatschap

   Er wordt verwacht van alle leden van de Europese Unie dat ze de Europese Waarden nastreven. Vanwege zorgen om de democratie en werking rechtstaat komt dan vaak ter spraken:

   vandeRegio had de laatste 5 jaar ook hier Spanje aan willen toevoegen vanwege de vervolging van politici in Catallonïe.

   Vertrek uit de Unie

   Wij hebben in 2020 gezien dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet. Een Brexit. Ook zijn er geluiden binnen de Nederlandse politiek die oproepen om als Nederland — een oprichter van de Unie — deze ook te verlaten.

   Stellingen:

   Commissies in het Europees Parlement