Zendtijd namens vandeRegio & Piratenpartij


dagdatumtijdstipzenderboodschap
donderdag2-5-201900:20-00:23NED1Algemene boodschap
woensdag8-5-201922:47-22:50NED2Algemene boodschap^1
donderdag9-5-201911:57-12:00NED1Algemene boodschap^2
zondag12-5-201913:00-13:03NED2Algemene boodschap^1
woensdag15-5-201917:57-18:00NED1"Uw stem telt NIET"
donderdag16-5-201900:20-00:23NED1Algemene boodschap^2 of Actualiteit

  1. Deze blokken waren toebedeeld aan de Piratenpartij, maar ze had niet tijdig materiaal beschikbaar.
  2. Deze blokken waren gereserveerd voor een gezamenlijke boodschap. vandeRegio heeft haar boodschap algemener afgemonteerd waardoor er wel gecommuniceerd kon worden vanuit beide politieke groeperingen.

Algemene boodschap

Europa moet gaan veranderen, ze moet gaan democratiseren, anders valt ze uiteen
vandeRegio wil de regiopolitiek een "voet binnen de deur" geven in Brussel.
op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europese parlement
[0:16] 1 op 3 stemde op een regionale onafhankelijke politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen --

[0:22 Green new Deal]
Er staan grote politieke keuzes voor de deur.
Hoe we zo'n plan noemen doet er niet toe, het gaat er om wat wij er mee willen bereiken.

[0:31] Dus, zo moeten wij investeren in:

[0:42 Change EVERYTHING] Wij moeten alles veranderen
het gaat om het maken van circulaire economie
en met regiopolitiek kunnen we besluiten zoveel mogelijk op het laagste niveau leggen

[0:51] wie jou gaat vertegenwoordigen, dat bepaal jij
Wij gaan met elkaar in gesprek
In een publiek debat informeren en draagvlak creeren
— en hoe gaan we dit in iedere regio realiseren?

[1:03] Wij moeten gaan zorgen dat wij samen plannen gaan maken met een eenduidige visie.
Wij moeten de mensen opleiden en beschikbaar hebben om aan deze technologische veranderingen te kunnen werken.
Dit moeten we samen gaan doen.

[1:21] Iedereen heeft recht op een inkomen waarmee ze hun gezin mee kunnen onderhouden. Voor elkaar zorgen.
[1:25] Kennisoverdracht. Creativiteit delen. De oude dag weer menselijk maken.

[1:35] Hiermee bepaal jij ook hoe ambitieus wij samen onze toekomst gaan vormgeven
en jij bepaald hoe er wordt omgegaan met de belangen uit de regio.

[1:40] Wij leven in een steeds individuelere digitale samenleving. Transparantie ontmoet de grenzen van de overheid en de grens tot wat we niet meer kunnen accepteren.

[1:46] De volgende stop, is het volgende plan dat ons zal verrassen.

[1:50] daarvoor gaan we stemmen om Europa bij te sturen in belang van ons en de regio.

[1:58] Wij moeten de Vrijheid van Informatie beschermen. Ons internet wordt steeds verder beperkt.
[2:07] Steeds vaker worden regio's, ook in Europa, beperkt in hun meningsuiting en zelfbeschikking. Er worden uploadfilters geplaatst en andere vormen van cencuur. Onze bankgegevens liggen straks op straat. En onze patientgegevens trouwens ook.
[2:20] Dat moeten we terugdraaien. Daarom moeten we stemmen voor het Europees Parlement. Zorgen dat er een regionaal geluid komt.
[2:30] In heel Europa zijn er regio's waar de eigen taal en cultuur — die eigen identiteit — onder druk staat. Zelfs zo erg dat er politieke gevangen zijn binnen het beschaafde Europa.

[2:38] Waar zet jij je voor in?
[3:00] Lijst 15, vandeRegio & Piratenpartij, staat voor dat andere Europa

"Uw stem telt NIET!"

Dit filmpje hebben we niet op tijd af kunnen krijgen. Het bleek onmogelijk om de principiële bezwaren begrijpelijk, correct en emotioneel-pakkend uit te leggen in een boodschap van amper 3 minuten.

Actualiteit

Het is lang onbekend gebleven of er ook een actualiteit kwam waar we op in moesten spelen. Op het laatste moment (na de afgesproken deadlines) kwamen de Piraten alsnog met hun beeldmateriaal. Die is in blok uitgezonden.