Thema's:

Stelling in het voetlicht:

  • Vliegbelasting: De EU moet belasting gaan heffen op kerosine, de brandstof van vliegtuigen.
    De EU-landen heffen dezelfde belastingen. We moeten op Europese schaal deze belastingen verhogen, daardoor vliegbewegingen terugbrengen, waardoor de milieu-impact zoals depositie van stikstof wordt aangepakt. vandeRegio wil dat deze belastingopbrengsten rechtstreeks wordt gebruikt om te investeren in een internationaal en beter (hoge snelheids) treinnetwerk. Ook om een even-betaalbaar alternatief te kunnen bieden voor de reizen binnen de 750km. Meer informatie
meer stellingen...

Onze kandidaten: