Boaz: de verscheidenheid is overal in Europa

Wij geloven echter dat deze diversiteit vraagt om een meer lokale aanpak, waarbij de regio’s en het regionalisme een centrale rol spelen. Elke regio heeft immers zijn sterke en zwakke punten waarbij het toepassen van een uniforme aanpak niet altijd werkt of effectief is. Daarom pleiten wij voor maatwerk, waarbij (meer) rekening wordt gehouden met de unieke kenmerken van elke regio.

Plek op de lijst: 4

Woonplaats: Babberich

Leeftijd: 21

  • beoogd fractiemedewerker

Europa, als continent, heeft een rijke geschiedenis, diverse culturen en een overvloed aan mogelijkheden. Echter, zoals elk gebied, heeft het ook haar uitdagingen en tekortkomingen. De Europese Unie weerspiegelt deze complexiteit.

Voor velen lijkt de Europese Unie misschien een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar haar invloed op het dagelijks leven is groot en divers. We komen op verschillende manieren in aanraking met de Europese Unie en het Unierecht. Denk aan de etiketteringsregels en consumentenbescherming wanneer we onze boodschappen in de supermarkt kopen. Wanneer we online bezig zijn genieten we ook bescherming van Unieregels, zoals consumentbescherming tijdens het online winkelen, online privacy en regulering van sociale media. En wanneer we in Europa willen rondreizen, kan dat vaak zonder belemmeringen zoals grenscontroles of extra kosten voor bijvoorbeeld dataroaming. Daarnaast genieten we ook bescherming wanneer bijvoorbeeld de bus, het vliegtuig of de trein wel eens weer problemen ervaart. Kortom, de Europese Unie is overal.

Waar pleiten wij voor?

Het motto van de Europese Unie is “in verscheidenheid verenigd”. Dit motto onderstreept de kracht van de Europese diversiteit, een punt dat vaak over het hoofd wordt gezien. Wij geloven echter dat deze diversiteit vraagt om een meer lokale aanpak, waarbij de regio’s en het regionalisme een centrale rol spelen. Elke regio heeft immers zijn sterke en zwakke punten waarbij het toepassen van een uniforme aanpak niet altijd werkt of effectief is. Daarom pleiten wij voor maatwerk, waarbij (meer) rekening wordt gehouden met de unieke kenmerken van elke regio.

Bij maatwerk is het creëren van draagvlak van cruciaal belang, met de nadruk op benaderingen vanuit onderop. Ons doel is om de kloof tussen de Europese Unie en haar inwoners te verkleinen, om te zorgen dat het beleid nauwer aansluit bij de behoeften van de mensen waardoor het gevoerde beleid zo dicht mogelijk bij de mens staat.