• door John Sweenen op 10 mei 2024

  de Regio weet wat er leeft

  -in opmaat naar de EP-verkiezingen van 6 juni 2024-

  1. Waarom is de Regio belangrijk in Europa?

  Er heerst een bestuurlijke chaos in Nederland en de EU. Politici blijken onvoldoende bekwaam en kiezers voelen zich niet gehoord. Dit komt doordat de kiezer zich laat lijmen met mooie woorden en beloften, maar eigenlijk niet weet op wie de stem wordt uitgebracht. Kiezers die dat niet meer willen blijven weg. Een historisch laag opkomstcijfer dreigt, met als direct gevolg bestuurders die nog verder van de mensen af staan. Hoe keren wij deze ontwikkeling? Ons antwoordt: Kies de kandidaten van de regio. Want in de regio zijn de kandidaten bekenden van elkaar. En vallen een malle Pietje of gekke Hugo al snel door de mand. Daarmee wordt de kans aanzienlijk kleiner dat onbekenden die met de rug naar de samenleving staan door een partij-elite naar voren geschoven worden.

  2. Waarom op 6 juni kiezen voor het EP?

  Pas na de Europese eenwording werd Europa een serieuze concurrent voor de economische wereld-domninantie van de VS. Of zoals Abraham Lincoln het zei: “als je het karakter van een mens wilt leren kennen moet je hem macht geven.” Door een samenbundeling van economische kracht in de EU kregen de Europese landen dus meer macht. En daarmee ook morele invloed. Wanneer er dus uit boosheid wordt geroepen dat wij uit de EU moeten stappen omdat we het niet eens zijn met (incapabele) bestuurders, gaat dus eigenlijk om een oproep voor minder Europese macht en invloed. Is dat echt wat wij willen? Of willen wij juist dat de macht beter wordt uitgeoefend en dat er eindelijk eens capabele bestuurders moeten komen? Een eerste stap in die richting is kiezen voor lokale politici die weten wat er leeft.

  3. Wat wil vandeRegio met Europa?

  vandeRegio is een kiesvereniging die regionale kandidaten voorstelt op een kieslijst.

  Ieder van hen weet dat er samen aangepakt moet worden en wij niet de boel de boel moeten laten. Want in tegenstelling tot de VS waar financiële uitkomsten maatgevend zijn voor de moraal, of een model à la Rusland en China met collectivisme zonder democratie, kent continentaal Europa het zogeheten Rijnlandse model. Dit betekent een economie waarin bedrijven en samenleving gezamenlijk profiteren van de inspanningen en voor brede welvaart zorgen. De samenwerking in de Regio staat dus voorop. Door de eenwording in Europa zijn de economische randvoorwaarden zo duidelijk verbeterd dat de EU op dit moment het economische stokje van de VS kan overnemen om geen speelbal te worden van autocratische wereldleiders die dan voor ons de keuzes gaan maken. Een sterke EU geeft ons een veel gezonder uitgangspunt voor algehele welvaart en vrede, dan het over te laten aan een zielloos collectivisme of een kapitalistisch systeem dat enkel egoisme voedt.

  4. Waar moet ik nu op stemmen op 6 juli?

  Als je weet dat het er eigenlijk om gaat dicht bij jezelf te blijven, dan is de keuze niet moeilijk meer. Stem lokaal, stem vandeRegio, lijst 16.

  • Essay