• door Sent Wierda op 6 juni 2024

    ook lijsttrekker vandeRegio heeft zijn stem laten uitbrengen

    Apeldoorn, 8:15 — ook de lijsttrekker van vandeRegio heeft zijn stem laten uitbrengen. Zijn dochter vertolkte de stem van de toekomst, net voordat de schooldag begon. Wierda: "Een vakje inkleuren bij mijn eigen naam heb ik al vaak genoeg gedaan. Ze weet het beter. Omdat haar papa mensen wil verbinden, koos ze een andere kandidaat uit. We hebben allemaal de steun nodig. Elke stem die telt!"

    • Stemmen