AchtWaarden

een politieke test

AchtWaarden is de naar het Nederlands vertaalde OpenSource politieke test 8values. In haar vraagstelling is ze op bepaalde stellingen erg Amerikaans; zo komen onderwerpen als religie, abortus, homorechten, legalisatie van drugs, nationalisme, immigratie en wapenbezit erg gekleurd naar voren. Dit zijn onderwerpen die minder prominent een rol speelt binnen de Europese samenlevingen.

De twee krachten van deze test is dat ze 1) ook in gaat op internationale vraagstukken en 2) dat de uitslag een indicatie geeft bij welke politieke stromingen je uitkomt. Dit is een verademing ten opzichte van de reguliere stemhulpen die, welke zich richten op het onderschijdend vermogen tussen de deelnemende politieke partijen. AchtWaarden kan meer inzichten geven, in plaats van aangeven waar het "spreid".

AchtWaarden probeerd duidelijk te maken hoe iemand kijkt tegen de onderstaande acht waarden en daarmee vier assen:

GELIJKWAARDIGHEID

Degenen met hogere gelijkheidsscores zijn van mening dat de economie de waarde gelijkmatig onder de bevolking moet verdelen. Ze hebben de neiging progressieve belastingwetten, sociale programma’s en specifiek socialisme te steunen.

Economisch

MARKTWERKING

Degenen met hogere marktscores zijn van mening dat de economie zich moet richten op snelle groei. Ze zijn doorgaans voorstander van lagere belastingen, privatisering, deregulering en staan in hogere mate open voor laissez-faire kapitalisme.

NATIONAAL

Degenen die hoog scoren op 'nationaal' zijn patriottisch en nationalistisch. Ze geloven vaak in een agressief buitenlands beleid, waarbij ze het leger, de kracht, de soevereiniteit en ook territoriale expansie waarderen.

Diplomatiek

GLOBAAL

Degenen die hoog scoren op 'globaal' zijn kosmopolitisch en globalistisch. Ze geloven vaak in een vreedzaam buitenlands beleid, waarbij de nadruk ligt op diplomatie, samenwerking, integratie en mogelijk zelfs ook een wereldregering.

VRIJHEID

Degenen met hogere vrijheidsscores geloven in sterke burgerlijke vrijheden. Ze hebben de neiging de democratie te steunen en zich te verzetten tegen staatsinterventie in persoonlijke levens. Merk op dat dit verwijst naar burgerlijke vrijheden, niet naar economische vrijheden.

Civiel

AUTHORITEIT

Degenen met hogere autoriteitsscores geloven in sterke staatsmacht. Ze steunen doorgaans staatsinterventie in persoonlijke levens, overheidstoezicht en vergaande censuur of autocratie.

TRADITIE

Met hogere traditiescores zijn degenen die geloven in traditionele waarden en strikte naleving van een morele code. Hoewel niet altijd, zijn ze meestal religieus en ondersteunen ze de status quo.

Maatschappelijk

VOORUITGANG

Met hogere score op vooruitgang zijn degenen die geloven in sociale verandering en rationaliteit. Hoewel niet altijd, zijn ze meestal seculier of atheïstisch, en ondersteunen ze milieuactie en wetenschappelijk of technologisch onderzoek.

Stellingen:

De bovenstaande beantwoording van de stellingen geeft het volgende als resultaat:

Economische As: Socialist

82.9%

Diplomatieke As: Internationalist

24.5%
75.5%

Civiele As: Libertarisch

76.9%
23.1%

Maatschappelijke As: Progressief

32.2%
67.8%

Dichtstbijzijnde resultaat: Libertarisch Socialisme