Campagne

De campagne van vandeRegio in 2024 gaat over de rol dat lokale en regionale politiek kan spelen op nationaal en vooral op Europees niveau. Ons onderscheidend vermogen naar voren brengen. Hiermee is een verschil te maken.


Onderscheidend vermogen

Unique sellingpoints: vandeRegio onderscheid zich door de aanpak van onder op. Wij stellen de regio's centraal in al haar verscheidenheid.

 1. Hart van de Regio: Versterking van regionale identiteiten ("volkeren")

  Gestoeld op haar eigen taal of dialect, cultuur en geschiedenis, heeft elke regio hun eigen bestaansrecht. Nederland, gelijk aan Europa, kent vele regio's en daarvoor is aandacht en maatwerk nodig. Naar voren brengen dat prestaties die van de regio's zijn — Nederland bestaat uit meer dan alleen Holland/Randstad (culturele annexatie). Er zijn verschillende "minderheden" en er is een grote diversiteit binnen onze democratie.

  Verankeren wat ons mens en tot volkeren maakt. (mensenrechten + digitale revolutie)

 2. Kracht van de Regio: Zelfredzame lokale economie en sociale infrastructuur

  Op regionaal niveau zorgen voor:
  (1.) zelfbeschikking (subsidiariteit),
  (2.) afstemming op gelijkwaardigheid (cohesie + regionale samenwerking) en
  (3.) een sociaal-economisch raamwerk (mienskip/noaberschap + weerstandsvermogen).

  Plaatselijke onafhankelijkheid versterkt het weerstandsvermogen tegen (geo-)politieke instabiliteit en zgn. vreemde economische belangen. Evanals een toekomst bieden aan jongeren in de regio's. De volgende generaties geven invulling aan hun eigen leefomgeving, ook omdat ze er al binding mee hebben, want leegloop geeft afbraak. Aansturen op een Unie-brede pacifistische grondhouding. Vanuit dit onafhankelijkheids- en zelfvoorzienings-model — hier en daar — kunnen wij ook een ketering maken op de polarisatie rondom (im-)migratie stromen en het oorzaak-gevolg-relaas in de asielcrisis.

 3. Respect voor de Regio: Europees beleid vertalen tot regionale impact, als daadkrachtige opties (incl. subsidies), door een dienstbare fractie, zodat de lokale politiek sterkere eigen keuzes kunnen maken. EU gebruiken om decentraal bestuur sterker te maken. #EUinmyregion

Zo kun je ons helpen:

Betrokkenheid


Dat doen we door:

1. Programma en stellingname

...

Hieruit komt voort:

2. Website

Op de website maken we het volgende bekend:

3. Zendtijd voor Politieke Partijen

Als onderdeel van de Europese Parlementsverkiezingen is het recht van deelnemende partijen om gebruik te maken van een aantal uitzendingen op NPO (tv en radio).

 1. (thema), (datum+net)
 2. (thema), (datum+net)
 3. (onderwerp), (datum+net)
 4. (onderwerp), (datum+net)
 5. (thema), (datum+net)
 6. (reactie op het huidige publieke debat in deze campagne + stellingname in belangrijkste thema), (datum+net)

4. In de media

datummediatitelmeer informatie
2024ergenskrijgen we aandachten daar is meer over te vertellen

5. Debatten en evenementen

statusdatumplaatsdebatmeer informatie
n.v.t.29 april 2024MaastrichtMaastricht Debate: Groot Europees verkiezingsdebatStudio Europa Maastricht (SEM) en POLITICO, ism gemeente Maastricht, Maastricht University en Provincie Limburg — Vijf Europese fracties uitgenodigd/toegezegd
?16 mei 2024BrusselLijsttrekkersdebatHet Huis van de Nederlandse Provincies

6. Online aanwezigheid

Inzet op media platformen:

7. Posters, folders en flyers

...

In een groot aantal gemeenten zullen er voorgedrukte borden staan, waar ook onze poster op staat.


Meer informatie: huisstijl, sitemap