Stemhulp

Bij verkiezingen hoort het tegenwoordig dat er vragenlijsten — de stemhulpen — zijn die de veelheid en verscheidenheid aan stellingnames inzichtelijk maken. Doordat de ene partij voor de stelling is en de andere tegen, wordt er per vraag een stap gezet. Deze verschillen geven aan dat het "spreid". Na een aantal vragen — bijvoorbeeld 30 over verschillende onderwerpen — kan het algoritme aangeven dat de ene partij jou waarschijnlijk dichterbij staat. Hieruit komt een advies.

Het advies dat een stemhulp kan geven, is alleen maar een suggestie. Een stelling kan niet alle nuances en de achterliggende complexiteit verhelderen. Een stelling kan suggestief worden gesteld. Een stelling kan ronduit niet relevant zijn voor de verkiezingen en/of het politieke orgaan gaat helemaal niet over dat onderwerp. Met de selectie van vragen kan eveneens gestuurd worden, want het ene onderwerp is heel relevant voor de ideologie van de ene partij, terwijl het voor de andere er zelfs niet toe doet.

Ook vandeRegio maakt gebruik van stemhulpen. Wij vermelden ze hier integraal. Wij geven aan hoe de nuance voor ons ligt. Verdiep je in de stellingen. De uitwerkingen kunnen als voedingsbodem dienen voor het verkiezingsprogramma.

Wij maken gebruik van: