Vergelijk vandeRegio met (...)

Wij krijgen geregeld de vraag: "waarom zou ik niet gewoon op (...) stemmen?" En vaak zijn de verschillen niet zo groot tussen de ene partij en de andere. Voor het gemak laten we zien waar het grootste verschil zit. Zo kunt u weloverwogen de keuze voor vandeRegio maken.

Wij hebben echt iedere stem nodig om onze zetel te behalen. Wij kunnen niet zonder uw stem!

De keuzes

#partij Stemwijzer Mijn Stem
1.CDA - Europese Volkspartij3930,7
2.Democraten 66 (D66)1918,3
3.PVV (Partij voor de Vrijheid)3832,6
4.VVD4023,2
5.P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten1213,6
6.SP (Socialistische Partij)2016,1
7.ChristenUnie-SGP3122,7
8.GROENLINKS1013,0
9.Partij voor de Dieren2017,7
10.50PLUS2226,3
11.JEZUS LEEFT2433,2
12.DENK2221,7
13.De Groenen2517,9
14.Forum voor Democratie43 
15.vandeRegio & Piratenpartij  
16.Volt Nederland1818,3

Ook zullen wij onze onderlinge verschillen in kaart brengen, want er is genoeg om een discussie over te hebben.


Vergelijken

StandpuntvandeRegioNationaalNieuwkomend
Maatwerk is mogelijk voor inwoners en regio's.&true;&false;&false;
Decentralisatie komt wél met een bezuinigingsopdracht.&false;&true;&null;
Politiek in de gemeenteraad en provincie is:onafhankelijkafdelingn.v.t.
Hebben een visie voor de Regio&true;&false;&false;
Hebben een visie voor de Europese Unie&true;&false;&question;
Ontvangt deel van €20 miljoen per jaar subsidie&false;^2&true;^1&false;
Stelt de waarborging van mensenrechten als toetsingskader&user;&true;&null;&null;
Wat is de hoogste rechtsorde?Europese UnieNederland&null;


  1. De nationale partijen verdelen ieder jaar een subsidiepot van €20 miljoen vanuit de Wet financiering politieke partijen. Dit is bedoeld voor opleidingen, een wetenschappenlijk bureau en het zijn van een politieke organisatie. Het grootste deel gaat naar de campagne. Hierdoor worden er tonnen per partij besteed om u te overtuigen dat ze wederom u kunnen vertegenwoordigen. Van deze regeling maakt iedere partij vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gebruik, behalve de PVV.
  2. Het is een doelstelling van vandeRegio om de gelden die beschikbaar komen bij een zetel in het Europese Parlement te gebruiken om de onafhankelijke — en niet gesubsidieerde! — politiek te gaan ondersteunen. Als een Robin Hood zullen we proberen een gelijk speelveld te creëren.