thema /

 • Asiel
  door vandeRegio
  • Een asielzoeker is iemand die heeft moeten vluchten. Deze persoon is zijn/haar leven niet zeker in het land van herkomst. De vlucht naar Nederland, of een andere lidstaat in Europa, is in de meeste gevallen niet legaal verlopen. Immers legaliteit betekend dat er wordt meegewerkt in het vertrek vanuit het land van herkomst en in de ontvangst hier. Een vluchteling heeft vaak deze luxe niet. Een asielzoeker meldt zich bij de overheid van het land van aankomst en verzoekt de asielprocedure in te gaan. Vaak ook met verzoek voor opvang en ondersteuning.

   Reden om te vluchten zijn (meestal):

   Soms zijn er bevolkingsgroepen die een legale vluchtelingen-status krijgen. Zoals de Oekraïners, die krijgen een andere procedure en andere voorzieningen aangeboden. Zo kunnen ze rechten krijgen om te werken en kunnen in overleg soms ook in hun eigen levensonderhoud voorzien, met zelf-verkregen woonruimte. Er zijn dan ook andere afspraken over integratie en andere verwachtingen over (de uiteindelijke) terugkeer. Zo'n uitzonderingsgroep kan zich bijvoorbeeld ook als een migrant gaan gedragen.

   Een asielzoeker is een totaal ander persoon dan een migrant — dat verschil moet gemaakt worden! Het probleem is dat "de gelukzoekers" de asielprocedure instromen, terwijl ze als een (im)migrant moeten worden behandeld. Bij een migrant gaat het om het legale verblijf vooraf geregeld. Bij een asielzoeker kan het uiteindelijk resulteren in een legaal verblijf, achteraf de procedure. Bij illegaal verblijf kan het zijn dat deze als ongedocumenteerde in de anonimiteit verdwijnt, terwijl ze eigenlijk terug zouden moeten gaan — of worden "gestuurd" — naar hun land van herkomst.

   Stellingen:

   Commissies in het Europees Parlement