Kandidatenprofiel

Wat wij van een kandidaat verwachten
Roldeadline
lijsttrekker1 december 2023
kandidaat en opvolger12 maart 2024
lijstduweruiterlijk 7 april 2024

De verkiezingen voor het Europees Parlement worden op donderdag 6 juni 2024 gehouden. De selectie van kandidaten voor het Europees Parlement van vandeRegio wordt uitgevoerd door haar kandidatencommissie. Vanaf januari zal campagnemateriaal worden vervaardigd met de verkiesbare top van de kandidatenlijst en is de lijsttrekker benoemd.

Aanmelden als kandidaat — ook zonder ambitie om Europarlementariër te worden — kan tot uiterlijk 12 maart 2024.

PROFIEL

COMPETENTIES LIJSTTREKKER en OPVOLGER(S)

 • Weet inhoudelijk sterk en daadkrachtig argumenten op diverse portefeuilles overtuigend te verwoorden en daarin de verbinding te leggen vanuit het lokale perspectief tot binnen de Europese schaal. Weet eveneens te navigeren binnen het Nederlandse krachtenveld. Is daarin erg bewust van decentrale uitdagingen en sluit in taalgebruik aan op de leefwereld van inwoners.
 • Heeft een duidelijke relatie tot de onafhankelijke politiek op decentraal niveau. Met overtuiging wordt deze werkwijze aangevuld met een dienstbare opstelling om proactief te lobbyen in belang van de regio’s (en provincies en gemeenten). Deze dienstbare opstelling komt voort vanuit het van onder af ophalen van stellingname en belangen. De uitgangspositie, in de verantwoordelijkheid nemende rol, is open staan voor actieve ruggespraak. Met daadkracht biedt je duidelijkheid en realisme. Hierin toon je leiderschap richting de achterban, ben je collegiaal binnen de groep en motiveer je je eigen team in een veilige werkomgeving.
 • Is zeer flexibel in organisatievormen. Is als solistisch parlementariër (met ondersteuningsteam) in staat om te werken aan een duidelijk profiel, terwijl deze ook een kar-trekkersrol binnen de eigen EP-delegatie (indien meerdere zetels verkregen) of EP-groep of EP-commissie kan vervullen. Is in staat om in de veelheid van verbanden* onderscheidend samen te werken, met een open houding en transparante visie.
  *) de lijsttrekker moet, naast de veelheid van decentrale partijen, begeven tussen de partners van de European Free Alliance. Hierbij expliciet dus ook laveren tussen de Greens/EFA-groep en verbonden onafhankelijken! Vooral de Nederlandse concullega’s — zoals GroenLinks, Volt en Piratenpartij tot zover ze aan EP2024 deelnemen en mogelijk zetels bemachtigen — zowel gedurende gehele periode in meerdere commissies van het Europees Parlement, terwijl er gedurende de verkiezingscampagne in Nederland “afdoende afstand word genomen” en dezen als minder-betrouwbaar kunnen blijken dan gewenst.
 • Een (zeer) goede Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift, beheersing van het Duits en Frans is een pre.
 • Heeft vergaande kennis van en inzicht in het werk in het Europees parlement wat betreft personen, procedures, dossiers en cultuur. Kan deze kennis ook terugkoppelen ter versterking van het wetgevingsproces in de Staten-Generaal en ten dienste van de decentrale overheden.

COMPETENTIES KANDIDATEN

 • Heeft een duidelijke relatie tot de onafhankelijke politiek op decentraal niveau. Is herkenbaar in de eigen regio.
 • Heeft subsidiariteit, onafhankelijkheid, regionale zelfbeschikking en integriteit hoog in het vaandel.
 • Wil de eigen kandidatuur gebruiken om een ambassadeur te zijn van de eigen regio en is een verbinder.
 • Bijvoorkeur: Wordt gesteund door de eigen decentrale (gemeentelijk of provinciale) partij.

WAT MOET JE DOEN OM JE KANDIDAAT TE STELLEN?

Een complete kandidaatstelling voor de kandidatenlijst voor het Europees Parlement bestaat uit:

 • Een brief aan de kandidatencommissie: hierin motiveer je waarom jij graag in het Europees Parlement zitting zou willen nemen en waarom je een geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap bent.
 • Je cv, inclusief je contactgegevens.
 • Jij versterkt je kandidaatstelling met: een referentie danwel steunbetuigingsbrief betreft jouw kandidaatstelling opgesteld door (bestuurslid van) een decentrale (gemeentelijk of provinciale) partij waar jij lid bent.
 • tot 12 maart 2024
  Kandidaatstelling
  Is jouw benadering van politiek die van lokaal maatwerk en regionalisme? Zie je ook de meerwaarde van het Europees Parlement? Herken jij je in het profiel? Dan zoeken wij jou!

  Aanmelden als kandidaat

 • Gesprekken
  Wij gaan met jou in gesprek. Samen bepalen we de geschiktheid en kijken hoe jij je kan inzetten.
 • Volgorde bepalen
  Wie is beschikbaar als opvolger? Wie wil en kan bijdragen aan de te vormen fractie?

  Uiterlijk 7 april wordt de volgorde definitief.
 • Lijstduwers
  Tot uiterlijk 7 april gaan we opzoek naar lijstduwers om de lijst aan te vullen.
 • Inlevering
  Tussen 8 april en 19 april gaan we alle benodigde documenten verzamelen. Ook bij jou als kandidaat.

  Help je ook mee met de ondersteunings-verklaringen?
 • 23 april 2024
  Dag van kandidaatstelling
 • Campagne voeren
  Laat iedereen weten wat vandeRegio voor ze kan gaan betekenen. Laat iedereen op ons gaan stemmen!
  Als kandidaat mag jij ook een persoonlijke voorkeurscampagne voeren. Graag zelfs! De aanvullende stellingname inventariseren we in het gesprek.
 • 6 juni 2024
  Dag van stemming