vandeRegio

Europees Parlement

6 juni 2024: laat het lokale geluid horen in Europa

Netwerk

In beginsel is de politieke partij vandeRegio onafhankelijk, ongebonden en opzichzelf staand. Standpunten en stellingnames zijn van haar zelf. Dit komt mede voort uit het karakter van het netwerk. "Onze bloedgroep" is erg gesteld op haar eigen zelfbeschikking en vrijheid om respectvol van mening te verschillen. Toch vinden we elkaar, elk jaar weer beter, in de samenwerkingen die we onderling en informeel met elkaar aangaan. Deze verbanden ontstaan door contacten van mensen onderling.

..in Europa

Om daadkrachtig te kunnen functioneren binnen de politieke arena van het Europees Parlement moet ieder (toekomstig) Europarlementariƫr zich aansluiten bij een politieke groep. vandeRegio vindt op ideologische gronden, via de Fryske Nasjonale Partij, haar aansluiting bij de European Free Alliance. Deze relatief kleine groep van regionalisten vanuit geheel Europa, werken samen met de Groenen in de Greens/EFA-groep.

..dichtbij huis

Politiek begint aan de keukentafel. De lokale politiek vertolkt het beste de belangen van haar inwoners.

vandeRegio biedt een loket-functie om het verdedigen van die plaatselijke belangen op hoger overleg niveau te brengen.

..in de provincie en in Nederland

Binnen Nederland zijn er onafhankelijke provinciale partijen. Deze werken als een platform en faciliteren zo de samenwerking van de lokale partijen. Op haar beurt hebben de provinciale partijen zich gebundeld in de Onafhankelijke Politiek Nederland (voorheen Onafhankelijke Senaatsfractie). Op deze manier hebben ze al sind 1999 een zetel in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.