Uitgangspunten

vandeRegio heeft vele uitgangspunten. Wij zijn een samenwerkingsverband waarin vele perspectieven samen komen. Betrokken met een bereik tussen genuanceerd (conservatief) tot activistisch (progressief) – sociaal én liberaal – wij bestrijken nagenoeg het gehele spectrum. Wij bieden elkaar een platform en een grote horizon. Door de eenheid in verscheidenheid staat de kracht van de regio voorop. Volksvertegenwoordiging moet van onder af komen, dicht bij huis, van jij en ik. Zo bieden we iedereen kwaliteit van leven.

Regiopolitiek — Wij gaan uit van de kracht van de regio. Daarmee wordt bedoeld dat de besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers gelegd moet worden. In ieders regio moet de meest passende oplossing worden gevonden. Er zou veel minder vanuit het landelijke en Europese niveau moeten worden besloten.

Kwaliteit van leven — Mensen kunnen een zinvol leven leiden. Iets betekenen voor anderen, maar ook iets kunnen en mogen verwachten van anderen. Bestaanszekerheid en vrijheid gaat hierin hand in hand. Wij streven naar aandacht voor leefbaarheid van steden en landelijke gebieden. Aandacht voor duurzaamheid, voor natuur en milieu, voor behoud van historie en voor traditie. Wij moeten onze wereld doorgeven aan de generaties die na ons komen. Wij moeten ons best doen om een waardevolle samenleving over te dragen.

Betrokkenheid — In onze open samenleving hebben wij democratie hoog in het vaandel staan. De macht is aan het volk. Doordat mensen worden betrokken bij het te vormen beleid, wordt er met iedereen een koers uit gezet en draagvlak gecreëerd. Er is geen ruimte voor uitsluiting, in al haar verschijningsvormen. (Wij nemen afstand van populisme, autoritaire regimes, fascisme en de neoliberale drang om de kloof te vergroten tussen rijk en arm. — Naar onze mening wordt dit een steeds groter wordend probleem.) Jij moet ook betrokken worden, ongeacht je geslacht, geaardheid, afkomst, of portemonnee. Wij zetten ons in om dit te veranderen waar dat niet zo is.