John Sweenen
(m) Kootwijkerbroek

4. J.A. (John) Sweenen

Mijn hele werkzame leven heb ik het interessant gevonden om financiële producten en diensten te kunnen bedenken en ontwikkelen die goed zijn voor de consument.

Door mijn oerdegelijke opleiding en brede werkervaring op alle niveaus van jongste bediende tot voorzitter van de raad van bestuur, zie ik dwarsverbanden tussen alle onderdelen van het bankvak, het verzekeringsbedrijf, het pensioen en beleggingsvak, waar de consument voordeel bij heeft.

Achtereenvolgens was ik:

Op dit moment werk ik aan een oplossing voor het pensioenvraagstuk en aan een alternatief voor de spaarrekening die niet of nauwelijks rente oplevert voor de consument.

Ernstige fouten in de wetgeving rond de financiële sector kosten de consument heel, heel veel geld. Denk alleen maar aan het onnodig korten van pensioenuitkeringen en dit jarenlang. Alleen via de politiek valt hier iets aan te doen en vandaar mijn politieke ambitie waarmee ik de belangen van de consument probeer veilig te stellen.

Omdat de gezeten politieke partijen actief deel uit maken van de fouten in de financiële systemen en daarom geen wijzigingen laat staan verbeteringen willen, heb ik gekozen voor de “vandeRegio” partij die onbesmet is en een potentiele achterban heeft van meer dan 30% van de Nederlandse bevolking.

vandeRegio