Lijstnummer

Tijdens de openbare vergadering van de Kiesraad op 15 april vindt de loting plaats. Wij kunnen als hoogste plek 10 toebedeeld krijgen, oplopend tot 16 volgens onze inschatting van de mogelijk deelnemende lijsten.

Dit heeft invloed op: