vandeRegio gaat om regiopolitiek.

Het gaat over het vertrouwen dat jij hebt, in de mensen die namens jou in de gemeenteraad zitten.
Die mensen die jouw belangen willen behartigen op het laatste niveau.
Mensen die jij kent, die jij vertrouwt.

Zij die de mensen zijn die het voor jou gaan doen.
Het gaat nu over de Europese verkiezingen:
de mensen die zich namens jou inzetten in de gemeenteraad; als onafhankelijke partij missen zij een "voet binnen de deur" op een hoger niveau.
Want in Brussel wordt eigenlijk de meeste wetgeving gemaakt, waar wij mee te maken hebben.
Dan komt het uiteindelijk neer op het bord van de inwoners en van ons in de gemeente.

Je moet één ding realiseren:
wanneer jij in een rij staat, en er staat iemand voor je en iemand achter je,
dan is de kans groot dat jij diegene bent die op een onafhankelijke politieke partij heeft gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen...
en jij wenst daardoor: dat jouw belangen worden behartigd!

Maar wij moeten het om gaan draaien — we willen natuurlijk de regio gaan versterken.
Wij willen dat er in iedere regio een gezonde economie is.
Dat jij een baangarantie hebt waarmee jij in je levensonderhoud kan voorzien.
Wij willen dat jij de zekerheid hebt om te leven zoals jij dat doet.
Wij willen zorgen dat jij die sociale infrastructuur behoud.
Wat er moet gebeuren is dus de regio weer terug in haar kracht gaan zetten.
Want als de regio kan doen waarvoor ze bedoeld is — als een goede samenleving op een behapbare schaal, waarin mensen zich prettig voelen / hun eigen identiteit in samenwerking met die van anderen kunnen behartigen — de regio is een plek dat je thuis kan noemen.

vandeRegio doet mee om dat ze iets wil bieden aan het Nederlandse volk, maar eigenlijk willen we het vooral bieden aan de mensen die inwoners vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Wat wij willen is, met een zetel in het Europese Parlement, kunnen wij gaan zorgen dat belangen die op regionaal vlak spelen dat die gehoord worden in Brussel.
Dat er op z'n minst het geluid kan worden geuit: "Wij zijn het hier niet mee eens; wij willen het anders!"
Op het moment je in gesprek gaat, dan kan je ook gaan zorgen dat die verandering er komt.
vandeRegio wil gaan zorgen dat wij een "voet binnen de deur hebben" in Brussel.
Wij willen gaan zorgen dat die onafhankelijke politiek juist die kracht krijgt, die daadkracht, om op lokaal niveau — voor jou — je in te zetten.

Want wat kunnen wij dan doen in Brussel? Wij kunnen in Brussel gaan zorgen dat er goed bestuur plaats vindt. Of in iedergeval ons heel hard daar voor gaan inzetten. Zowel in Brussel, als (ook) in Den Haag. Want Brussel bepaald veel van de regelgeving waar ze in Den Haag mee te maken krijgen, en wij in de regio ook.