Waarnemen van verkiezingen

In samenwerking met de aangesloten organisatie Eerlijke Verkiezingen organiseren we waarneming tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019. Hiervoor zijn vier formulieren ontworpen om de informatiestroom op gang te brengen, zodat er spoedig na de verkiezingen een rapport opgesteld kan worden die de fouten en tekortkomingen vermeld.

Jij kan de volgende handelingen doen:

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 kun je:

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 mei 2019 kan jij: