Visie

Het is een diepgeworteld verwijt dat de nationale en Europese politiek geen visie heeft wat betreft Europa en haar toekomst. Een visie dat als handvat de koers van het beleid bepaald. Een visie dat herkend wordt en begrepen en gewaardeerd door al haar inwoners.

Een visie voor de toekomst is als een vergezicht waar je met elkaar naar toe wilt. Een langverwachte onderbreking — vergelijkbaar aan een vakantie van de dagelijkse zorgen; een vakantie waarvan je niet van wil dat die eindigd — als een stip op de horizon. Het haalbare ideaal waarmee je iedereen wilt overtuigen dat het mogelijk is om in een betere samenleving en wereld te gaan leven. De utopie wordt werkelijkheid wanneer we het met elkaar besluiten te realiseren. Iedereen (en vooral de overheid) dienstbaar aan de bestemming. De mens kan haar eigen toekomst scheppen. De mens zal haar eigen toekomst maken. Daarom hebben we ook een visie nodig; juist om te voorkomen dat wij de toekomst vernietigen. De toekomst waar we behouden wat goed is — onze taal, geschiedenis en cultuur, onze samenleving, onze natuur en leefomgeving, onze gezondheid, onze lust voor kennis, onze gastvrijheid, onze vrijheid, onze gezonde boerenverstand — door te voorkomen waardoor dat het wordt vernietigd. Een politieke visie paal en perk stelt aan de hebzucht van de enkele, de uitsluiting en uitbuiting van de andere, en alles wat onze toekomst bedreigd. Wij zullen ons gereedschap moeten verbeteren: zelfvoorzienend zijn in balans met de natuur en elkaar; zorgen dat de spelregels (weer) consistent en eerlijk worden; en dat wat wij doen de toekomst weer iets meer mogelijk maakt.

Een visie moet consequent de haalbaarheid en resonantie afstemmen tussen het individu, de groep, de samenleving, de lagen van overheid, de actoren en de belangen. vandeRegio neemt de regio als raakvlak: het individu leeft in vrijheid en verbonden aan de regio, door de groepen waar deze zich in verkeert, wat de samenleving maakt. De lagen van de overheid (piramide) moet de werking van macht en gezag omdraaien tot dienstbaarheid. Van een hiërarchie tot waar de waardigheid van onder af gaat bepalen hoe wij samen de toekomst inrichten. Dan zal het volk regeren omdat ze het voor het zeggen krijgt.

Onze uitgangspunten combineren we met de kernwaarden die er ZIJN in onze nationale en Europese democratische rechtsstaat: mensenrechten in de vorm van de Universele Verklaring, en het Europees Verdrag en in onze grondwet. Aangevuld met de geschreven en ongeschreven rechtsbegrippen voortkomend uit de rechtsorde, rechtszekerheid en behoorlijk bestuur.

Europa van de Regio’s

In Europa zijn er vele regio’s. Deze regio’s verdienen zelfbeschikkingsrecht om haar eigen toekomst veilig te stellen. vandeRegio komt met een geheel plan hoe iedere regio “in haar kracht gezet kan worden”, aangevuld met een Green New Deal om te verduurzamen. Het nationale en Europese is dan nog maar een administratieve tussenlaag, wat dienstbaar zich dient op te stellen.

Europa van de common sense en vrede

De veelheid van perspectieven maakt het publieke en politieke debat interessant. We moeten de common sense van ieder gebruiken om de bestuurlijke rariteiten ter discussie te stellen. Vooral wanneer het gaat over de spelregels, zoals verkiezingen. Juist doordat we met vele regio’s samenleven, leven we samen in vrede. Die stabiliteit hebben we nodig in Europa.


voor stellingname verwijzen we naar het werkprogramma