Vacatures

Op dit moment is er (nog) geen zetel in het Europees Parlement. Op dit moment zijn er (nog) geen vacatures.

In ons werkprogramma vermelden wij dat bij het verkrijgen van een zetel, moet er een secretariaat worden gevormd. Ter ondersteuning van de europarlementariër zijn de volgende functies beschikbaar:

Solliciteren

U bent op deze pagina gekomen omdat u wilt werken voor vandeRegio.