Sent G. Wierda
(m) 35, Apeldoorn

1. S.G. (Sent) Wierda

Als huisvader zorgt hij voor zijn dochter (3½) en zoon (bijna 2). Hij schaatst in de winter, skeelert in de zomer. Als scheidsrechter (i.o.) begeleid hij langebaan-wedstrijden. Hij heeft de Nijmeegse vierdaagse negenmaal gestart en zevenmaal uitgelopen. Bij het genieten van de natuur heeft hij de racefiets ingeruild voor de bakfiets en soms gaat de camera mee. Van tijd tot tijd werkt hij aan een kort verhaal in de fantastiek.

Als geboren en getogen Fries is hij op zijn 15de verhuist naar Overijssel. In Zwolle heeft hij de HAVO (profielen Natuur & Gezondheid & Techniek, met Management & Organisatie) afgerond. Hierna Bedrijfskundige Informatica in Deventer, gevolgd door Informatiekunde en Wijsbegeerte in Nijmegen. In zijn studententijd heeft hij geroeid, waaronder een jaar als lichte skiff. Na zijn sabbatical heeft hij zijn studies (nog altijd) niet hervat. Zijn politieke betrokkenheid en activisme is hij gaan ondersteunen door aan de Open Universiteit te beginnen aan Rechten. Hij ondersteund een raadslid in Apeldoorn als fractie-assistent en -vertegenwoordiger.

vandeRegio huisvader Informatiekunde Wijsbegeerte Rechten Eerlijke Verkiezingen DiEM25 GemeenteBelangen (Apeldoorn) Lokale Partijen Gelderland — Code Oranje

Verkiezingen

Het moet beginnen met verkiezingen. Eerlijke verkiezingen wel te verstaan. Het zijn de spelregels. Wanneer dat ontoereikend verloopt, dan wordt het onmogelijk om alle politieke principes en doelstellingen te realiseren. Dan wordt het onmogelijk om te blijven spreken van een democratische rechtsstaat.

Verkiezingen zijn het proces waar de inwoners een mandaat geven aan de volksvertegenwoordiging. De distributie van macht zou een zo goed mogelijke afspiegeling moeten zijn van de belangen van de bevolking. Wanneer hier scheefgroei ontstaat, dan worden minderheden steeds meer benadeeld en buitengesloten. Door dit proces te doorgronden kan zowel het nationale kiesstelsel worden verbeterd, evenals via de common sense op Europees niveau de onwenselijkheid van vele kiesdrempels, obstakels en privileges ter discussie worden gesteld.

Constitutionele Toetsing

Wetgeving dient consistent te zijn. Op z'n minst moet wetgeving voldoen aan hogere bepalingen. Zo is het nodig om het rechtssysteem zo in te richten dat de grondwet en mensenrechten als een primaire bussinessrule wordt toegepast. Hiervoor zijn voorzieningen nodig die momenteel amper tot niet worden toegepast. Juist door de common sense van andere lidstaten kunnen de rariteiten van het Nederlandse systeem aan de kaak worden gesteld.

Onafhankelijke en Regiopolitiek

Democratie moet de macht bij de bevolking leggen. Door als inwoner invloed te hebben op het gemeentebestuur, is er de wisselwerking waar de belangen worden behartigd en verantwoording kan worden afgelegd. De meeste besluiten moeten op dit "laagste" niveau worden genomen, want de "hogere" niveaus zouden dienstbaar moeten zijn. De regio heeft bestaansrecht nodig, zodat haar inwoners er kunnen, blijven en willen wonen. Door een Europa van de Regio's is dat mogelijk.

Regionale dossier kennis: openbare ruimte water duurzaamheid en energie agrarisch mobiliteit milieu en afval digitalisering overheid wet- en regelgevings proces behoorlijk bestuur lobby citymarketing EU-dienstenrichtlijn

Digitaal gereedschap

Het zou mooi zijn wanneer jij gewoon op je telefoon toegang hebt tot alles wat je moet kunnen doen als politiek betrokken persoon. Inspraak via stemmingen en discussies. Profielen met communicatiekanalen. Overleg mogelijkheiden. Plug&play websites voor burgerinitiatieven, protest-acties, consultering, voorlichting. Informatiemanagement van de documentstromen... en nog veel meer. De meeste van deze gereedschappen worden al wel ontwikkeld, ook open source, maar er is nog geen sprake van standardisatie, onderlinge integratie en afstemming.

als Europarlementariër

uw volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement — Als lijsttrekker is Sent G. Wierda bereid om het werk van Europarlementariër uit te gaan voeren. Dan moet er worden deelgenomen in verschillende commissies en samenwerking in de fractie (European Free Alliance). Dit is nodig om draagvlak op te bouwen om de bovenstaande doelen te verwezenlijken.

Commissies van het Europees Parlement^1: mensenrechten [DROI] milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid [ENVI] industrie, onderzoek en energie [ITRE] vervoer en toerisme [TRAN] regionale ontwikkeling [REGI] landbouw en plattelandsontwikkeling [AGRI] juridische zaken [JURI] burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken [LIBE] constitutionele zaken [AFCO] rechten van de vrouw en gendergelijkheid [FEMM] verzoekschriften [PETI]


  1. Deze kandidaat heeft voornemen om zitting te nemen in deze commissies van het Europees Parlement. Vet gedrukt zijn de commissies waar prioriteit voor is uitgesproken.