Daniel van Tulder
(m) Nijmegen

9. D.G. (Daniel) van Tulder

Gesteund door mijn juridische achtergrond sta ik te trappelen om verder onderzoek te doen binnen de systemen die onze rechtsstaat rijk is. Met het partijprogramma van de Piratenpartij in de hand hoop ik de rechtsstaat op een grotere schaal in zowel in haar vorm die we nu kennen, als vernieuwend te verankeren in lijn met de waarden van de Unie. Zoeken naar tools om onze digitale wereld beter af te bakenen en slim in te zetten voor onze democratie. Ik herken mij zeker in eerdergenoemde eigenschappen. Onconventiële ideeën schuw ik daarbij niet, ook ons huidig maatschappelijk bestel is voortgekomen uit principiële pamfletten en volledig originele staatsconcepten geformuleerd door grote denkers. Wie zou ik zijn om daar niet vanuit te willen starten bij het zoeken naar oplossingen en een verbeterd bestel.

Ik zie uitdaging in het werken in een dynamische en grillige omgeving als het Europees parlement. Daar waar ik zelfstandig kan functioneren maar ook graag als echte teamplayer elk vraagstuk tot de bodem uitzoek en het collectief belang het individu kan dienen. De digitalisering heeft onze grenzen van ons sociaal vermogen om autonoom te kunnen bepalen dat fysieke landsgrenzen en culturen niet als bepalende factor in onze waardering van relaties en de kring waartoe we die rekenen. Gemeenschappen vormen zich meer onafhankelijk van de plek waar de verschillende leden wonen, werken, etc. Zij zijn niet langer bepalend voor onze gemeenschappen. Naast grensverwatering voor wat betreft fysiek bepaalde domeinen, maakt de verscheidenheid aan onderwerpen waaromheen gemeenschapsvorming plaatsvindt op ons wereldwijde netwerk, met onze digitale mogelijkheden het makkelijker om te schakelen tussen gespecialiseerde groepen en verschillende contacten. Onze identiteit op het web kan op andere plekken aldaar weer een compleet ander alter ego betekenen, of ook maar een nickname, iédereen kan overal op zijn of haar merites gewaardeerd worden. Verschillende vraag om structurele bescherming van de gebruiker vereist vanwege het mondiale karakter een gericht collectief multilateraal (in de meest neutrale betekenis van het woord zelfs) optreden. De aanspraak op het internet kan niet naar natie gedaan worden als autonome verschijning. De komende decennia zal uitwijzen of het de community is die regelingen zal moeten initieren.