Matthijs Pontier
34, (m) Amsterdam

20. M.A. (Matthijs) Pontier

Matthijs Pontier (34) heeft een achtergrond als wetenschapper en activist. Als wetenschapper werkte hij aan emotionele intelligentie en ‘ethisch besef’ voor computers en robots en vertaalde hij ingewikkelde onderwerpen naar een breed publiek. Hij is al jaren actief voor de Piratenpartij en was eerder onder andere lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van 2014. Matthijs woont in Amsterdam en heeft momenteel een zetel in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Matthijs: “Persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking, zowel in de fysieke als de digitale wereld, zijn mijn belangrijkste drijfveer. De invloed van de informatierevolutie op alle aspecten van ons leven vormt een rode draad door mijn werk.” In al zijn bezigheden is Matthijs maatschappelijk betrokken. Bij de Vrije Universiteit hield hij zich als wetenschapper bezig met ethische vraagstukken in de zorgtechnologie en in de ondernemingsraad zette hij zich in voor democratisering van het hoger onderwijs. Maar ook buiten het hoger onderwijs zet Matthijs zich in voor democratisering, zoals bij stichting Meer Democratie. Als oprichter van Drugs in Debat en bestuurslid van Stichting Drugsbeleid zet hij zich in voor een open debat over drugs.

Matthijs maakt zich al jaren sterk voor inwoners om een grotere stem in het democratische proces te krijgen. Hij is medeoprichter van Idea Synergy, een bedrijf dat co-creatie faciliteert met behulp van digitale mediaplatformen, gebaseerd op 10 jaar innovatie in ‘e-democracy’ en het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en overheden.