Karim Maassen
39, (m) Maastricht

6. K. (Karim) Maassen

Karim Maassen (1979) is een Nederlandse ondernemer, gevestigd in Maastricht. Als internetpionier heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van baanbrekende (web)technieken en start-ups. De wereld staat aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie met kunstmatige intelligentie, blockchain en “the internet of things”. Maassen wil richting geven aan hoe wij als maatschappij op een positieve wijze gebruik gaan maken van deze nieuwe technieken. Maassen gelooft in burgerparticipatie. Het doel is daarom hiermee onze bestaande democratie van onderop te versterken.

De decentrale uitwisseling van informatie bestaat bij de gratie van dit gemeenschappelijk doel; burgers de informatie verschaffen die zij nodig hebben om vrij en zelf bestuurbaar te zijn, en om de best mogelijke beslissingen te nemen over hun levens, hun gemeenschappen, hun samenlevingen en hun regeringen. We bereiken dit door een rijke dialoog tussen burgers onderling en burgers met de politiek. Participatie en collaboratie zijn hierin leidraad. De (digitale) wereld is in een transitie van “web 2.0” (the social web, waar Facebook en Google domineren) naar “web 3.0” (het decentrale web, waar blockchain en burgerbelangen domineren). Het beschermen van onze digitale vrijheden in deze transitie is daarom van – in sommige gevallen letterlijk – levensbelang. Een stem op Maassen is daarom een stem op de bescherming van onze vrijheden.