Astrid Abendroth
(v) Amsterdam

5. A.M. (Astrid) Abendroth

Astrid Abendroth heeft 25 jaar gewerkt als controller en financieel analyst. Zij is ook opgeleid in de Osteopathie.

In het verleden heeft zij tijdens 10 jaar duo- en raadslid ervaren hoe ingrijpend beslissingen van de overheid voor de gewone burger zijn. Zij wil niet meer van de overheid horen dat iets “gewaarborgd” is zonder dat duidelijk is hoe.

Verder is het overdreven controledenken met al die lijsten die moeten worden ingevuld haar een doorn in het oog. Dit wordt bedacht door controllers die niet weten hoe het op de werkvloer gaat.