Bijsturing Nederland

In Nederland gaat niet alles optimaal. Dat is ook de reden waarom vandeRegio zich er óók tegenaan wil bemoeien — zoals iedere nieuwkomende partij — eigenlijk iedere partij... De potentie en de theoretische mogelijkheden worden niet verwezenlijkt. Terwijl wij als inwoners het mogen verwachten van de politiek, hebben de politieke spelers toch eigen belangen. Vooral belangen die het voortbestaan van deze politieke organisaties zelf betreft en het systeem waarin die macht behouden wordt...

Dit is ook waarom de discussie over de soevereiniteit van Nederland zo'n belangrijk onderwerp is. Op deze as nemen politieke partijen een positie in die past bij hun doelstellingen en systematiek. Zo wil o.a. D66 en Volt Europese éénwording (tot op het niveau dat de Nederlandse rechtsorde kan verdwijnen), terwijl aan de andere kant PVV en Forum voor Democratie die Nederlandse soevereiniteit wil bereiken door een nexit (tot op het niveau dat de Europese rechtsorde kan verdwijnen). Daartussen zitten ook verschillende partijen die minder opzichtig stelling nemen. Zo wil de SGP dat de Staten-generaal met twee-derde iedere richtlijn moeten gaan aannemen danwel afwijzen — hiermee stelt ze met minder woorden dat de Grondwet boven de Europese wetgeving staat. Ook de VVD heeft hierin een gewiekste strategie om de belangen van "BV Nederland" te optimaliseren. Iedere partij heeft een positie ingenomen en zal deze spelregels naar eigen hand willen zetten.

vandeRegio wil een ander Europa, maar ook een ander Nederland. Hiervoor moeten we de Europese Unie gebruiken om te veranderen. Verandering van binnenuit. Verandering door politieke belangen tegen elkaar uit te spelen. Door de belangen van de inwoners — de mensen — weer op de voorgrond te plaatsen. Door verandering wordt de Europese Unie ook het beste van wat ze kan zijn, door die verandering wordt Nederland ook het beste wat ze kan zijn, door die verandering kan iedere regio het beste worden dat ze kan zijn: Zelfbeschikking en subsidiariteitsbeginsel, als middel om te democratiseren.

Gereedschap: de Europese Unie

Met een zetel in het Europees Parlement kan vandeRegio zich inzetten om met dát gereedschap die doelstelling te realiseren.

Richtlijnen boven wetgeving

Europese wetgeving staat boven nationale wetgeving. Door dit gegeven zal een richtlijn dus moeten worden geïmplementeerd in Nederland. Naast dat de Europese wetgeving dat al bepalen, geeft art. 92-95 Gw nogmaals die grondwettelijke doorwerking. Dit kan dus tot gevolg hebben dat er een richtlijn wordt opgesteld die inhoudelijk het niet had gered in de Nederlandse politieke werkelijkheid. Dus wanneer er een obstakel blijft binnen Nederland, dan kunnen we die via Europa doorbreken.

Common Sense

Gezond verstand — dat bereiken we hopenlijk wanneer de perspectieven van alle Europarlementariërs in een publiek debat tegenelkaar uit wordt gespeeld. Vanuit ieder nationaal perspectief is het eigen systeem het meest wenselijk. Maar door de Europese realiteit worden deze systemen langs elkaars meetlat gelegd. Hoe het in Duitsland werkt, kan op weerstand rekenen in Italië, of Hongarijë. Zo kunnen ingesleten rariteiten aan het licht komen en daarna "eruit worden gesloopt". Met common sense zullen we een werkelijkheid kunnen verwezenlijken die zo dichtbij het theoretisch kader komt. In het belang van alle inwoners, kunnen we de politieke belangen tegenelkaar uitspelen.

Subsidiariteit

Beleidskeuzes moeten zoveel mogelijk op het laagste niveau worden genomen. Zo dicht mogelijk bij de inwoners. Zo krijgt iedereen meer zeggenschap over hoe de regio wordt vormgegeven, aangepast op wat de regio nodig heeft. Zo is maatwerk mogelijk. Zo is de behoud van de eigenheid mogelijk.

Verbeterpunten

...

Deze verbeterpunten realiseren zijn óók de persoonlijke doelstellingen van onze lijsttrekker, waar hij als Europarlementariër aan zou willen werken, en al jaren mee bezig is...

De spelregels van de democratie: Verkiezingen

...

zie ook:

N.B. Het is ons niet gelukt om in amper 3 minuten dit duidelijk en beeldend uit te leggen. Met de noemer "Uw stem telt NIET!". Hierdoor zal de zendtijd voor Politieke Partijen van 15 mei 17:57 niet de alarmbel kunnen luiden over de weeffouten van de Nederlandse kieswet.

Grondwet tot leven wekken

... (Constitutioneel Hof)

De regio's autonomie geven

Door subsidiariteit als bussiness-rule toe te passen, zorgen we dat iedere regio zelfbeschikking krijgt. Het kan en mag dan niet meer zo zijn dat een gehele regio in opstand komt, omdat ze elders hebben besloten dat die regio gedupeerd moet worden. Die machtswerking van boven af, moet omgedraaid worden tot van onder af. Door de regio's autonomie te geven, perken we zowel de macht van de Europese Unie en Nederland in. Door de Europese Unie te gebruiken, kunnen we Nederland bijsturen. In het belang van de inwoners en de regio waar ze wonen.