Kiesvereniging

vandeRegio heeft als primaire doel deelname aan verkiezingen. Het opbouwen en beheer van het ledenbestand wordt in beginsel gedaan door de aangesloten organisaties in het samenwerkingsverband.

Achter en naast de kiesvereniging vandeRegio staan meerdere bewegingen en vele identiteiten. Wij geloven in grassroot politics: de verandering komt van onder af! Iedereen kan bijdragen. Wij streven allemaal naar de menselijke maat en willen betrokkenheid verwezenlijken. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. De kiesvereniging richt zich alleen op de toegevoegde waarde van deelname en samenwerking. Onze grootste uitdaging is de inbreng van ieder aan het voetlicht te brengen. Dit ondersteunen wij door te luisteren in het gesprek en dienend leiderschap te tonen. Wij willen dat dit en ieders initiatief slaagt en zullen blijven zoeken naar het benodigde gereedschap.


Bestuur

Dit is het oprichtingsbestuur. Haar focus ligt op het primaire doel. Bepaald volgens de statuten, zal er na de verkiezingen voor het Europees Parlement een Algemene Vergadering zijn waar een nieuw en voltallig bestuur geïnstaleerd wordt.


Commissies