Green New Deal (2019)

De Green New Deal is een ambitieus plan hoe er en/en/en win/win-situaties gecreëerd worden, terwijl we werken aan energie- en klimaat-neutraal. Door een gehele visie te koppelen aan de noodzaak om te verduurzamen, pakken we alle aspecten van ons leven aan. Zo brengen we hoop terug.

Het plan van een Green New Deal komt vanuit een groot netwerk: Progressive International. Hierbij zijn in de Verenigde Staten Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez de voorhoede binnen de progressieve vleugel van de Democraten. In Europa vindt het gehoor via European Spring — het programma en samenwerkingsverband waar Democracy in Europe Movement 2025 de verbindende factor in is. vandeRegio is daar dan weer sympatisant van en o.a. via haar lijsttrekker betrokken in het Nederlandse National Collective.

Werkprogramma

Er komt een grote taakstelling aan in hoe wij, vanuit de overheden, de transitie naar energie- en klimaatneutraliteit moeten begeleiden. Het zal gaan om hééééél veel geld. Ongeacht of we het beoordelen als een morele taakstelling voor de volgende generaties en behoud van de planeet, of als klimaathoax en verdienmodel van klimaatcowboys. Wanneer we (de politieke meerderheid) daar vol voor gaan, dan moeten we ook zorgen dat het meeste er uit gehaald wordt. Volledig met consistent beleid, behoorlijk bestuur en met een visie die zeer breed draagvlak vindt. Wij stellen voor en ondersteunen de gedachte om dan een en/en/en win/win-situatie te maken. De ambitie gebruiken om op alle vlakken ambitieus te zijn. Een plan waarbij investeringen in verduurzaming van energie, transport en industrie gepaard zal gaan met immense investeringen in de sociale infrastructuur, inkomens- en baangarantie, verbetering van huisvesting, een circulaire economie, geen uitbuiting van mensen, natuur en middelen… een andere samenleving tot gevolg.
De Green New Deal (versie 2019) — zoals gepresenteerd door o.a. Alexandria Ocasio-Cortez en Bernie Sanders, de Progressive International, European Spring en Yanis Varoufakis van DiEM25… — is zo’n plan. Met circa 500 miljard euro per jaar in Europa over de komende 10 jaar zullen we instaat zijn om onze uitstoot te halveren, terwijl er in werkgelegenheid en alle voorzieningen wordt geïnvesteerd. Dit geld is beschikbaar via de huidige uitgave van Europese staatsobligaties. Alleen een beleidskeuze moet gemaakt worden. Het plan is vergelijkbaar aan een wederopbouwfonds, zoals het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. vandeRegio zal zich inzetten om te zorgen dat deze investeringen ten goede van iedere regio komen. Meer bij de armere regio’s zodat de kloof tussen arm en rijk stelselmatig wordt verminderd. Zorg dragen dat deze uitdaging tot gevolg heeft dat iedere regio een gezonde circulaire economie heeft, waardoor ze haar bestaanszekerheid kan waarborgen, en alles wat haar zo eigen maakt. Zo zal vandeRegio de regio’s versterken.

Inhoud van het plan

Dit plan is in de praktijk te brengen op niveau van de regio's, voor alle regio's. Hiervoor is draagvlak en initiatief nodig in de Europese Commissie en het Europees Parlement. vandeRegio wil hier aan meewerken.