Expertgroep Democratische Rechtsstaat

...

Constitutionele en juridische advisering

...

Mensenrechten en rechtszekerheid

...

Digitale Agenda

vandeRegio onderkent dat er een speciale subset van rechten en vrijheden zijn: vrijheid van informatie. De gereedschappen waarmee dit wordt gegarandeerd én bevochten zijn dermate technisch van aard. Van een politicus mag niet verwacht worden specialist te zijn in dit vakgebied. Hooguit bereid om technologiën te doorgronden en de ethische afwegingen te maken in afstemming met de experts.

Waarborgfonds

Het waarborgen van rechten wordt (voornamelijk) gedaan door ngo's en advocaten. De principiële strijd die ze voeren moet mogelijk gemaakt worden. Door het instellen van een waarborgfonds kunnen sommigen de strijd langer doorgezetten of überhaupt mee beginnen. Het is een politieke verantwoordelijkheid die vandeRegio pakt om dit leger van activisten te ondersteunen. Niet alleen in lobby en beleid, maar ook in het garanderen van bestaansrecht.