Directe Democratie

Alles draait om de mogelijkheid te kunnen deelnemen in het democratische proces. Dat jij gehoord wordt en dat jouw inbreng ook serieus betrokken wordt. Dat jij mee mag praten en verantwoordelijkheden naar je toe mag trekken. Zodat uiteindelijk jij kan begrijpen waarom een bepaald besluit genomen is.

Gereedschappen en methoden

(..)