Digitale vrijheden

Het internet — een geweldige bron voor informatie en communicatie — en slimme tool voor commerciele partijen. Want data is het nieuwe goud. Terwijl we steeds meer delen, worden onze privégegevens steeds minder beschermd. Wie beschikt er eigenlijk over al die data en wie verdient er precies aan? Hoe staat het met onze wettelijke bescherming van onze digitale zelf? We kunnen juist veel directer bij beleidsvorming betrokken worden, maar het gebeurd nauwelijks. Natuurlijk moet je wel beschikken over alle informatie. Daar hebben we een open en verantwoorde overheid voor nodig. Vrije uitwisseling van informatie is dus essentieel. Het stimuleerd mensen. Digitale vrijheden zijn (ook) nodig om alle rechten kunnen te garanderen.

Vrijheid van Informatie / Digitale Agenda

Artikel 11 en 13

Europa komt met een "uploadfilter", zodat auteursrechten kunnen worden beschermd. Ook zal dit gebruikt worden om nepnieuws tegen te gaan. Wij zijn tegen deze artikelen en willen de implementatie terugdraaien.

AVG/GDPR

De privacy is verbeterd, maar er is ook heel veel angst gecreeerd dat onnodige bureaucratie op de meest afwijkende sectoren heeft veroorzaakt. Iedereen is bang geworden om een datalek te veroorzaken, of over procedureel geworden. vandeRegio & Piratenpartij willen dat het duidelijker wordt hoe mensen en organisaties hiermee om moeten gaan. Vanuit de Europese Unie zouden er meer gestandaardiseerde tools beschikbaar komen.

SPD2

Uw bankgegevens zijn straks (zonder uw toestemming!) opvraagbaar door derden. Dat is de grootste fout ooit!

Electronisch Patienten Dossier

Uw medische gegevens kunnen uitgewisseld worden tussen artsen. Ook al zijn er momenteel verschillende systemen en is er nog geen landelijke dekking, zijn en blijven er genoeg bezwaren. Wij moeten zorgen dat de technologische wenselijkheid en gemak, niet de privacy bedreigd.

Smart Cities, met 5G

De overheid en bedrijfsleven verzamelen veel informatie over de bewegingen van mensen en die worden razendsnel en draadloos verzonden. De hoeveelheid gevoelige informatie die daaruit is af te leiden is immens. Daarnaast zijn de gezondheidsrisico's van massaal gebruik van de frequentieband amper en onvoldoende in kaart gebracht.

De digitale politieke partij

Wanneer de overheid te weinig doet aan om de democratie digitaal te ondersteunen, dan moet je als politieke partij daar zelf aan gaan werken. vandeRegio wil daar juist haar geldstromen die uit een zetel in het Europees Parlement voort komen, daar voor inzetten. Met digitaal gereedschap kunnen we de onafhankelijke en regiopolitiek versterken en zorgen dat ze de relatie met de inwoners (ook) onderhoud en uitbreid.