Algemene Vergadering

De volgende Algemene Vergadering is op (datum). Deze vergadering is — middels statutaire bepalingen — uitgesteld tot na de verkiezingen.

voorlopige agenda:

  1. Bekrachtiging van de aangesloten organisatie(s)
  2. Vaststelling diverse reglementen — deze concepten zijn al ad-hoc van toepassing; bij aanpassing is mogelijk een overgangsregeling nodig
    1. reglement omtrent lidmaatschap
  3. Evaluatie verkiezingen voor het Europees Parlement
  4. Stemming en benoeming nieuw bestuur
  5. Vaststelling (herziene) visie en strategie
  6. Installatie commissie(s) en afdeling(en)

Vorige vergaderingen