VPNGids.nl Onderzoek privacystandpunten EP2019

 1. In de internationale strijd tegen terrorisme en andere dreigingen mogen overheidsinstanties persoonsgegevens van Nederlanders inzien en deze delen met andere Europese landen.
  zeer mee oneens, privacy is een groot goed. Gegevens zouden alleen met toestemming van de persoon gedeeld moeten mogen worden. Door het geheime karakter is niet te controleren of er ergens een datalek optreed. Of dat overheden de gegevens misbruiken onder de noemer "andere dreigingen".
 2. Overheden en bedrijven in de VS mogen niet zomaar gegevens van Europeanen inzien. Regelgeving hiervoor (Privacy Shield) moet worden aangescherpt.
  zeer mee eens. Onze gegevens moeten we beschermen. Zowel vanuit Europees als individueel perspectief. De gegevens zijn van ons, en onszelf alleen.
 3. Er moet meer toezicht komen vanuit de EU op de verspreiding van informatie op internet door media- en technologiebedrijven, om nepnieuws te voorkomen.
  zeer mee oneens, iedere vorm van cencuur en beperking beperkt onze vrijheid van Informatie. Ieder filter vertraagd de toegang. Ieder filter is te misbruiken voor andere doelstellingen. Om nepnieuws tegen te gaan moet je investeren in een gezonde onafhankelijke journalistiek en de inwoners toestaan om kritisch te zijn ten opzichte van alles. Decentralisatie en bescherming van het vrije verkeer van datadeling bevordert (burger)journalistiek. De grootste verspreider van nepnieuws zijn overheden en dat noemen we propaganda.
 4. Om belastingontduiking via belastingparadijzen zoals Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco aan te pakken moet de EU de uitwisseling van bankgegevens van bedrijven en personen binnen de EU-lidstaten makkelijker maken.
  mee oneens, vergeet de grootste belastingparadijzen Nederland en Ierland niet!! Ook zijn Zwitserland, Liechtenstein en Monaco geen volledige leden van de EU.
  Deze stelling maakt het moeilijk voor ons. Wij willen belastingontwijking en -ontduiking aanpakken. Daarvoor is passende wetgeving nodig en zijn bankgegevens nodig voor de accountantscontrole en opsporingsdiensten. Hiervoor moeten deze op steeds meer groeiende schaal worden gedeeld en automatisch verwerkt. Maar deze opdracht weegt niet op tegen het "vrijgeven" van deze privacy-gevoelige data om te verhandelen op de vrije markt van bedrijven en overheden. Ook moet worden voorkomen dat je anders behandeld wordt door derden omdat je een "moreel beschamende" uitgave^1 doet.
 5. Websites waarop bezoekers berichten en reacties kunnen plaatsen, moeten NAW-gegevens verzamelen en beschikbaar stellen aan Europese autoriteiten om personen met strafbare uitlatingen te kunnen vervolgen.
  zeer mee oneens, we hebben de AVG (GDPR) gekregen om te zorgen dat we enige garanties van privacy krijgen. Vooral het tegen gaan van datalekken. Door deze gegevens verplicht te gaan verzamelen en defacto uitleveren aan autoriteiten maakt het internet tot een politiestaat. Criminelen weten hun identiteit toch wel te verbergen. Hierdoor is deze maatregel niet proportioneel.
 6. Europa moet maatregelen treffen om het internet veiliger te maken voor minderjarigen, bijvoorbeeld door leeftijdsverificatie op websites met 18+ content.
  mee oneens, voor leeftijdsverificatie zijn persoonsgegevens nodig, die moeten we niet te grabbel gooien voor websites waar anoniem-blijven juist gewenst is. Hiermee wordt een datalek veroorzaakt. Wel heeft de samenleving, en daarmee de overheid, de morele verplichting om minderjarigen in bescherming te nemen. Een algemeen filter of wall is niet de juiste methode. Ouders kunnen de verantwoordelijkheid nemen door bescherming op de devices van hun kinderen te installeren. Deze tool kan wel Europees worden aangeboden.

Opmerking

Binnen de Europese Unie en onze nationale overheden is het beleid op het gebied van digitalisering en bescherming van nieuwe rechten inconsistent. Aan de ene kant hebben we de AVG (GDPR), maar daar zou veel actiever op gehandhaafd moeten worden om het als bescherming van de inwoners te hebben. Aan de andere kant worden er gegevens zomaar vrijgegeven: onze bankgegevens voorop! Of worden er filters en obstakels geimplementeerd die eigenlijk de werking van het internet kapot maken. Het beroepen op "nepnieuws" en auteursrechten is misleidend omdat ze gereedschap scheppen waarmee de (kritieke) massa beheerst wordt.

In het Europees Parlement en de Europese Commissie zou een veel consequenter beleid moeten worden gevoerd. En we hopen dat onze mening die van de meerderheid wordt, zodat al onze rechten gewaarborgd worden. Ook tegen bedrijven en overheden. Dat iedereen kan genieten van de vrijheid van informatie. En dat we rechtszekerheid krijgen op die vrijheden die nog niet als recht zijn opgeschreven.