Wij werken nog aan dit formulier. Gebruik contact om uw intentie kenbaar te maken en we informeren u over hoe u uw donatie kan doen.

&gfd;


U kunt ook een bedrag overschrijven naar:
NL 56 ABNA 0537 0284 12
t.a.v. 'SG Wierda tbv Kiesvereniging van de Regio'
o.v.v. 'donatie vandeRegio'.

Donaties tot € 1000 kunnen anoniem, daarboven zal deze met naam in de jaarrekening vermeld moeten worden. Het bestuur heeft het recht om donaties te weigeren cq. terug te boeken als zijnde nooit ontvangen.