Kiezers bedankt. U bedankt!

Wanneer u op ons heeft gestemd, dan zijn wij u daar dankbaar voor. Dankbaar voor uw vertrouwen en wens het systeem te veranderen. Dankbaar dat u onze visie deelt. Dankbaar dat u van ons bestaan afwist.

vandeRegio weet met ruim 10 duizend stemmen, dat de zetel in het Europees Parlement er ditmaal niet in zit. Wij hebben in zeer korte tijd geprobeerd iets neer te zetten, met het laagst mogelijke budget, in een verrassende samenwerking en veel geleerd. Wij realiseren ons dat dit nog maar de eerste stap was, want we moeten de volgende 5 jaar door en dan weer uw stem vragen. Wij zullen gaan werken aan de krachtenbundeling van o.a. de regiopolitiek.

Help ons. Meldt aan als lid!

1 op 3 stemde op een regionale onafhankelijke politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. vandeRegio is de kiesvereniging die wil zorgen dat deze regiopolitiek óók een "voet binnen de deur" in Brussel krijgt. Inspraak op het beleid waar we mee geconfronteerd worden, in de regio en als inwoners.
Aanstaande donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement. Kies voor samenwerking en dát andere Europa. Lijst 15: vandeRegio & Piratenpartij
samenwerking van vandeRegio & Piratenpartij
vandeRegio legt de nadruk op de regio's, niet alleen Nederland:

Regiopolitiek

Wij benaderen democratische processen van-onder-af. Dicht bij jou! Zowel direct, via grassroots, als indirect via dorps- en wijkraden en de onafhankelijke partijen in de gemeente en provincie.

vandeRegio naar het Europees Parlement

Het lijkt zo ver verwijderd, maar het meeste beleid wordt gemaakt in "Den Haag" en "Brussel". Om het beste voor onze eigen regio's te bemiddelen, moeten we zorgen dat wij dan ook dáár aan tafel komen.

Doe mee!

Samen staan we sterker. Meld jezelf aan als lid of als vrijwilliger, of alleen promotor, of de donateur die alles een beetje mogelijk maakt. In het samenwerkingsverband is altijd ruimte voor nog een aangesloten organisatie.

Vergeet ook niet de Nieuwsbrief!