1 op 3 stemde op een regionale onafhankelijke politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. vandeRegio is de kiesvereniging die wil zorgen dat deze regiopolitiek óók een "voet binnen de deur" in Brussel krijgt. Inspraak op het beleid waar we mee geconfronteerd worden, in de regio en als inwoners.
Aanstaande donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement. Kies voor samenwerking en dát andere Europa. Lijst 15: vandeRegio & Piratenpartij
samenwerking van vandeRegio & Piratenpartij
vandeRegio legt de nadruk op de regio's, niet alleen Nederland:

Regiopolitiek

Wij benaderen democratische processen van-onder-af. Dicht bij jou! Zowel direct, via grassroots, als indirect via dorps- en wijkraden en de onafhankelijke partijen in de gemeente en provincie.

vandeRegio naar het Europees Parlement

Het lijkt zo ver verwijderd, maar het meeste beleid wordt gemaakt in "Den Haag" en "Brussel". Om het beste voor onze eigen regio's te bemiddelen, moeten we zorgen dat wij dan ook dáár aan tafel komen.

Doe mee!

Samen staan we sterker. Meld jezelf aan als lid of als vrijwilliger, of alleen promotor, of de donateur die alles een beetje mogelijk maakt. In het samenwerkingsverband is altijd ruimte voor nog een aangesloten organisatie.

Vergeet ook niet de Nieuwsbrief!