« het-ontbrekende-krantenartikel2019-06-01: stappenplanarticle7Spain »

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn geweest. De verkiezingsuitslag valt qua aantallen tegen, maar is wel begrijpelijk vanwege het korte tijdsbestek en dat er nagenoeg geen aandacht is gegenereerd. Voor vandeRegio was dit een versneld begin. De verkiezingen als catalysator om een kiesvereniging op te zetten, als test-case om de wenselijkheid te onderzoeken. Dan is het jammer dat de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement pas over vijf jaar zijn: in 2024.

vandeRegio gaat door!

Kernpunten

Doelstellingen

Wanneer we dit dan concreet maken aan de hand van gewenste verkiezingsuitslagen:GremiaStatus quo^1TargetVerkiezingsdatum
Tweede Kamer der Staten-Generaal^201,5%
(2 zetels)
uiterlijk 17 maart 2021
Gemeenteraadsverkiezingen33%40%16 maart 2022
Provinciale Staten3,2%
( zetels)
9%17 maart 2023
Waterschappen-5%17 maart 2023
Eerste Kamer der Staten-Generaal1 zetel6 zetels^322/29 mei 2023
Europees Parlement10.692 stemmen
(0 zetels)
350.000 stemmen
(2 zetels)
23 mei 2024
  1. De toestand nu (van moment van schrijven), vanuitgaande dat alle als onafhankelijke regiopolitieke partijen te herkennen partijen zich in eenheid in verscheidenheid willen inzetten om op basis van haar onafhankelijkheid gezamenlijk te werken aan een sterker regionaal geluid.
  2. Wanneer er besloten wordt om aan deze verkiezingen mee te doen. Het risico van zetels verkrijgen in de Tweede Kamer is dat de beweging daarmee een nationaal karakter krijgt.
  3. Dit aantal zetels is het gevolg van de doelstelling van 9% in de Provinciale Staten.

Dit is maar een begin. We werken het nog verder uit.

« het-ontbrekende-krantenartikel2019-06-01: stappenplanarticle7Spain »