« campagne-start2019-05-08: vergelijkenhet-ontbrekende-krantenartikel »

"Er valt iets te kiezen."

Ja, maar wat. Er zijn 16 lijsten, ieder hun eigen verkiezingsprogramma. Vele stellingen, standpunten, nuances en benaderingen. Soms zelfs visie. Maar u heeft geen tijd om dat allemaal te lezen, door te nemen, te indexeren, en vergelijken. U gebruikt liever 10 minuten een stemhulp. Wij ook!

Vergelijking stemhulpen en partijen

Wij, vandeRegio & Piratenpartij, willen jou het argument geven waarom je op ons zou stemmen. Dus moeten we jou de redenen geven waarom je niet op die andere partij zou moeten stemmen. Aangeven waar het verschil zit. Dat doen we door te vergelijken.

Met deze analyse kunnen wij:

Het is meer dan vakidiote kennis opsommen. Daar zit een methode achter. Die methode leggen we hier (een beetje) uit:

Aannames

 1. Wij nemen aan dat u in alles objectief bent en aan geen onderwerp prioriteit geeft.
 2. Wij nemen voor het gemak aan dat de stemhulpen een alles omvattende stellingname heeft gekozen, waardoor alle aspecten objectief vergeleken kunnen worden. Wij nemen aan dat de stemhulpen op geen enige wijze uw stem beinvloed en dat die intentie nergens in de vervaardiging van die stemhulp een rol heeft gespeeld.
 3. Ook nemen we aan dat u op geen enige manier een vooroordeel heeft gevormd over een partij, omdat ze op een bepaalde manier wel/niet in de media kwam... of alleen al de naam... of omdat u op een bepaalde manier bent opgevoed.
 4. Wij nemen ook aan dat voor iedere mening er een passend stemadvies te maken is. Een advies die geen compromis maakt tussen de ene conflicterende stellingname of de overeenstemmende stellingnames, als uitwisseling van voors en tegens.

Dit is natuurlijk niet zo. Alle bovenstaande aannames zijn foutief en in de praktijk niet van toepassing. Maar wanneer u uw stem bepaald alleen door het invullen van een stemhulp, dan weet u niet beter.

Een stemhulp is als met een hamer een schroef er in slaan. In korte tijd krijgt u een resultaat. Niet het beste resultaat.

Factor afstand

Twee stemhulpen hebben we geanalyseerd: Stemwijzer en Mijn Stem. De Stemwijzer heeft 30 stellingen, waar je eens (+1), geen van beide (0) en oneens (-1) bij kan kiezen. Mijn Stem heeft 24 stellingen, waar de schaal veel meer punten kent.

Iedere partij die heeft de stellingen beantwoord. Ze hebben zich op de schaal gepositioneerd. Voor iedere stelling. Om een factor afstand te bepalen, nemen we de effectieve afstand tussen de ene positie en de andere. Zo is de afstand 2 wanneer de ene partij eens (+1) en de andere oneens (-1) is. Dit tellen we voor alle stellingen op. Zo is de minimale afstand 0 wanneer alle stellingen exact gelijk zijn, en 60 wanneer alle stellingen volledig van elkaar afwijken.

Stemwijzer

Mijn Stem 1. De waarden zijn teruggerekend naar dezelfde schaal als de Stemwijzer, maar dan met een hogere precisie. Ook gecorrigeerd voor het aantal stellingen.
 2. Forum voor Democratie heeft Mijn Stem niet ingevuld. Daardoor zijn al haar stellingnames als 0 genoteerd. Effectief het midden van de schaal.

Opvallende conclusies

 1. Er is nauwelijks een verschil tussen GroenLinks en PvdA: 2 Stemwijzer en 6,9 Mijn Stem.
 2. Er is nauwelijks een verschil tussen VVD en CDA: 5 Stemwijzer en 10 Mijn Stem.
 3. Verschil is klein tussen D66 en Volt: 15 Stemwijzer en 7,1 Mijn Stem.
 4. De meest unieke partij is JEZUS LEEFT met een minimum van (22/20,6) tot iedere andere partij. Dus iedere derde stelling is ze het met iedere andere partij volledig oneens.
 5. De meeste partijen zijn het volledig oneens met Forum voor Democratie. Alleen PVV, en in mindere mate VVD en CDA, zouden met Forum door een deur kunnen. Groenlinks is de natuurlijke tegenpool met 51.
 6. De stellingen van de Stemwijzer (min: 13; avg: 27,4; max: 42; totaal: 410,9) zijn scherper gesteld dan die van Mijn Stem (min: 12,9; avg: 23,1; max: 35,7; totaal: 346,5). Dit kan ook komen door de schaal, het aantal stellingen en dat Forum voor Democratie niet deelnam aan Mijn Stem en daarmee minder "strijd" te zien is.
 7. In de verdeling van een as die enigzins links-rechts is te noemen, zijn er meer partijen aan de relatief "linker flank". Dit is te zien omdat er meer partijen zijn die lagere factoren bij meerdere dezelfde partijen hebben. Dit kan betekenen dat er meer onenigheid is over hoe anderen standpunten in de praktijk brengen, dus het dan maar zelf op eigenwijze doen. Op dezelfde manier polariseren de partijen op "rechts". Dit kan betekenen dat deze partijen met meer overtuiging haar eigen koers bepalen.
 8. De partijen Groenlinks (14,6), VVD (14,7), PvdA (16,1), ChristenUnie-SGP (16,6) hebben Mijn Stem genuanceerd ingevuld. Lees: halfslachtig ingevuld — b.v. eens in plaats van helemaal eens. Wat best strategisch is. Hierdoor wordt meer doelgroep bereikt, maar zal het eindpercentage minder hoog zijn. Tot tegenstelling JEZUS Leeft (29,8), 50Plus (28,7) en PVV (26,9) zijn erg stellig in hun standpunten: bijna alles in de uitersten ingevuld.

Wat kan je met factorafstanden?

 1. Om te beginnen: de afstand van meningen tussen de ene partij en de andere kwantificeren.
 2. Door de relatieve afstanden tot elkaar te verhouden krijg je een driehoek, wanneer je 3 partijen vergelijkt. De factorafstand als ribben. Dit zou uit te tekenen kunnen zijn tot een multi-dimensionele kaart — hoe alle partijen tot elkaar verhouden.
 3. In deze multi-dimensionele kaart kan zichtbaar worden hoe partijen zich bijvoorbeeld verhouden op de assen links-rechts, of conservatief-progressief, of inhoudelijkere zoals nexit-Eurofiel. Ook kunnen bepaalde stellingen worden herkend als ruime invloed hebben op een bepaalde as.
 4. Er kan een driehoeksbepaling berekend worden. Hiermee kan bepaald worden hoeveel inbreng de perspectief-partij heeft in een coalitie met twee andere partijen. Deze partijen worden zo ideaal mogelijk gekozen met een zo'n klein mogelijke factor afstand, toch zijn er ook gelegenheidsamenwerkingen. De driehoeksbepaling geeft aan hoeveel er "water bij de wijn gedaan moet worden". In een gelijkwaardige samenwerking zou de hoek 60° moeten zijn. Bij een hoek groter dan 90° wordt de perspectief-partij uitelkaar gerukt in de strijd van de coalitiepartners. Bij een hoek kleiner dan 30° zou de perspectief-partij veel moeten inleveren omdat de coalitiepartners met één-tweetjes deze buitenspel zet. Die waarden ziet u hier met vandeRegio als perspectiefpartij:

« campagne-start2019-05-08: vergelijkenhet-ontbrekende-krantenartikel »