« triple-or-nothing2019-04-09: eindstreepopschorten-leden »

Eindstreep

Wij waren er bijna. Alle doelen voor de go / no-go waren gehaald: In een week tijd ruim € 11.250 ophalen en een kandidatenlijst met 22 kandidaten. En dat met een samenwerkende partij waar je wel een deukje in een pak boter mee kan slaan. De afspraak gemaakt om er zo gelijkwaardig in te staan: 50/50 en win/win en elkaar podium gaan gunnen. Op eigen kracht redden we het (nog) niet. Samen staan we sterker. Samen kunnen we de deelname minimaal gebruiken voor de bekendheid vergroten, ledenwerving en onze standpunten/perspectieven in het debat brengen. Samen zit die zetel er wellicht wel in, wanneer we rijkrekenen: 200 duizend en 35 duizend (laatste verkiezingen met nationale dekking) stemmen.

En toch is het niet gelukt. Nog niet...

Onder de stress van de tijdsdruk gebeurd er vanalles. De Piraten hebben een timulte week gehad. Tot aan het moment vandeRegio haar Last Call deed en het werd opgepikt door een piraat die ook in de regiopolitiek actief is, gingen de piraten er vanuit dat deelname er ditmaal niet in zat. Hun ALV had namelijk besloten dat ze op eigen kracht niet konden gaan deelnemen. Een samenwerking hielden ze open... ta daa!

Vol in de snelkookpan. Transparantie, ambitieus, met vechtlust, statutair-correct en met iedereen. Binnen een vereniging is er altijd een organisatiestructuur en dynamiek. Zo last-minute zijn er terechte argumenten waarom je wel/niet met verkiezingen mee wil doen. Het liep hoog op: het bestuur naar huisgestuurd door de ledenraad; de legitimiteit van de ledenraad in twijfel getrokken omdat dit orgaan zich zou opheffen na laatste ALV; een ledenraadpleging met hoogste opkomst waar toch weer 67% voor deelname stemt en zo de ledenraad passeerd...

In deze chaos bleef vandeRegio (wijselijk) er buiten. Wij boden rust en stabiliteit. We legde ons toe aan de administratieve noodzaaklijkheden. Kijken hoever het komt. Onze kandidaten al ingevoerd en compleet. Onze helft (€ 5625) van de waarborgsom klaar om over te maken. De bank waar we begin februari een rekening wouden openen wijst de aanvraag af, na 8 weken, nadat ze ons werkprogramma heeft gelezen — (...) — de regio versterken in het Europees Parlement ligt te ver af van hun doelstellingen. Gelukkig hebben we nog een ongebruikte betaalrekening tot onze beschikking. Ook de eerste deadlines voor aanlevering posters en stellingname stemhulpmiddelen zijn gehaald.

Alles rekeninghoudend met de parallel lopende scenario's. Zou het vandeRegio & Piratenpartij worden, of een andere variant. Ondertussen ging ook het scenario spelen dat de kandidaten op eigen titel op de lijst van vandeRegio spelen.

Toezeggingen blijken minder zeker. In de chaos moest de penningmeester van de Piraten het binnengehaalde budget terugstorten aan donateurs; bijna €9000 in één weekend. Dat spreekt toch boekdelen over het draagvlak? Dit terugboeken ging met verzoek om het daarna over te maken naar de rekening die vandeRegio hiervoor beschikbaar heeft, onder dezelfde voorwaarden van triple or nothing. Een deel was er snel. Er kwam het weekend tussen.

In het weekend wachten we nog op de persoonsgegevens van het merendeel van de kandidaten. De AVG bemoeilijkt het, want mogen die gegevens wel gedeeld worden met een derde? Of veroorzaakt de Piratenpartij een datalek? We wachten op de toestemmingen...

En hoe zit het nu? Welke vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid gaan de Piraten gebruiken? Komt deze overeen met die in het register voor het Europese Parlement. Oeps. Gelukkig kwam het goed. De belangrijke obstakels werden overwonnen. vandeRegio kan ook alleen maar haar partner vertrouwen op haar woord.

Op dinsdag 9 april is de Dag van Kandidaatstelling. Dus moest uiterlijk op maandag de documenten verspreid worden. Er moeten 30 ondersteuningsverklaringen (H4) worden verzameld. Ook moeten de kandidaten hun instemmingverklaringen (H9+Y13) terug sturen. Alles in één dag. O ja, de waarborgsom van € 11.250 moet ook nog over geschreven worden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... op tijd verwerkt door de bank, ministerie en betaalbevestiging geven.

Dat is dus niet gelukt. Of gaan we voor de herstelmogelijkheid? Dus nog niet!

En dan zwijgen we voor gemak nog over het vergeten van USB-stick en de vertraging waardoor we net voor 17:00 bij de Kiesraad waren. We weten dat we veel (en welke) gebreken we hebben.

JA! Wij zullen zorgen dat alle gebreken zijn hersteld voor de zitting van 15 april. De laatste ondersteuningsverklaringen stromen binnen. De instemmingsverklaringen ook, en helemaal wanneer we de kopie paspoort toevoegen. Geld kan nu ook overgemaakt worden.

zo komt het op het laatst nog goed, maar het verdiend niet de schoonheidsprijs. Dat geven we toe.

« triple-or-nothing2019-04-09: eindstreepopschorten-leden »