« last-call2019-03-29: vandeRegio-staat-op-een-zeteltriple-or-nothing »

1 zetel in het Europees Parlement

ja, je leest het goed. vandeRegio staat op prognose voor één zetel. Wij hebben de stemmen uitgebracht bij de Provinciale Staten op 20 maart opgeteld: 200.291! Wij passeren daarmee de kiesdeler van de benodigde 183.000 stemmen van vorige verkiezingen van het Europees Parlement. Wellicht rekenen we ons rijk, maar het laat wel zien dat het behalen van die ene zetel wel als realistisch genoemd mag worden. De regiopolitiek spreekt voldoende mensen aan.

PartijStemmenPercentageStemwaarden3Zetels
Eerste Kamer3
Zetels
Europees Parlement2
FvD1.057.02914,65%2741612-1334
VVD1.017.94014,10%2654511-1234
CDA805.86411,17%199108-933
GROENLINKS782.99910,85%191848-933
PvdA619.9098,59%1415362
D66567.3647,86%1425262
ChristenUnie-SGP552.8017,66%1227952
PVV504.9487,00%1178052
SP430.0815,96%101214-531-22
PvdD317.1034,39%702131
50PLUS240.2863,33%516621
Regiopolitiek1200.2912,78%25311 
vandeRegio""  0-12
DENK88.6821,23%15490-130
JEZUS LEEFT2.3250,03% -0

1) Onder regiopolitiek bij de Provinciale Staten verkiezingen van 2019 verstaan we de onafhankelijke provinciale partijen. Deze zijn aangesloten bij de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) en/of steunen de democratische hervormingen die Code Oranje wil brengen.

2) Zeteltoewijzing hangt af van de opkomst en daarmee de kiesdrempel die gelijk staat aan de kiesdeler. Het spant er om of vandeRegio haar hele zetel krijgt, of dat deze als restzetel wordt toebedeeld een andere partij. vandeRegio is de 80% voorbij.

3) Met de kennis van nu. Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal hoort een achterkamer lobby waarin verschillende partijen opzoek gaan naar (vrije) stemmen van Statenleden om hun overschot om te zetten in een zetel. Dit proces heeft meer invloed dan de rekenmethode van restzeteltoewijzing. Ook zijn de stemwaarden van een stem van een Statenlid officieel nog onbekend. Wel hebben we dit kunnen schatten op basis van de inwonersaantallen per provincie van 2018.

Iedere stem telt!

Zoveel marge is er niet. Iedereen met twijfels of hun stem verloren gaat wanneer ze stemmen op een partij die wellicht geen zetel krijgt. Iedereen moet realiseren: jouw stem is hard nodig. Iedere stem telt!

183932

Wij moeten voorbij deze kiesdrempel komen. Help jij mee?

Aannames

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat de situatie van 20 maart representatief is voor de situatie op 23 mei. Wanneer er met dezelfde opkomst een zelfde keuze gemaakt wordt door de stemgerechtigden. Natuurlijk ook dat iedereen die op een regiopolitieke lijst haar stem uitbracht, dan ook op vandeRegio stemt. Dan passeren we de 200.000 stemmen! Dus dat het ons is gelukt om duidelijk te maken dat jouw provinciale partij ondersteund wordt door vandeRegio en dat die regionale identiteit en belangen worden verdedigd en gerepresenteerd. Althans de belofte die wij maken.

Wij weten dat de opkomst voor de Europese verkiezingen vaak aanzienlijk lager zijn. De verkiezingen voor de Provinciale Staten was verre van ideaal verlopen voor de regiopolitiek, maar daardoor durven we wel de conclusie te trekken dat "onze" trouwe stemmers voor de versterking van de regiopolitiek hebben gestemd. Ook verwachten we dat deze mensen vanuit "plichtsbesef" altijd wel gaan stemmen.

Ook weten we niet welk effect de campagne gaat hebben en of nieuwkomende partijen daar ook nog een rol van betekenis kunnen geven.

« last-call2019-03-29: vandeRegio-staat-op-een-zeteltriple-or-nothing »