2019-03-05: horizon-verbredenlast-call »

De horizon verbreden: #EP2019

Beste helden in de provincie,

Met nog amper 2 weken te gaan in de campagne is het nu het drukste moment. Jullie verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft nu prioriteit. Daar moet die voet tussen de deur blijven, of komen, en het liefst meerdere! Wellicht kijken jullie ook al vooruit naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Maar 2019 heeft nog meer verkiezingsgeweld en daar wil ik jullie over informeren, wellicht bij betrekken en activeren.

Met nog minder dan 80 dagen te gaan en de hoeveelheid werk te verzetten van een reis om de wereld:

Vanuit het perspectief van het Europees Parlement, zal vandeRegio haar best doen om een platform te gaan zijn voor de veelheid aan onafhankelijke en regiopolitieke partijen en al bestaande platformen (op niveau van andere gremia). Als aanvulling, poging bestaande tekortkomingen te overwinnen en in de gehele breedte van regiopolitiek te professionaliseren. Onze wens is met de straks gewonnen zetel(s) die voet tussen de deur te hebben in "Brussel". En zo ook voor jullie een directe ingang te hebben om te lobbyen voor de belangen die jullie verdedigen in de eigen provincie en regio's.

Terwijl jullie druk bezig zijn, kunnen jullie helpen door het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Is er een onderwerp (of meerdere) waarvan jullie realiseren dat inmenging of financiering vanuit "Brussel" wenselijk is? Of waar "Brussel" een obstakel is?
  2. Mag vandeRegio door jullie programma grasduinen en punten letterlijk en als prioriteit overnemen voor in haar werkprogramma?

Omdat het nu eenmaal campagnetijd is, kunnen we zo voorstellen dat enkele van jullie kandidaten de boog nog langer gespannen willen houden en de Europese horizon toevoegen als aanvulling op hun provinciale profiel. Of gewoon ons initiatief steunen. Wij zoeken kandidaten. Het liefst vinden we 50 kandidaten verdeeld over de provincies en boegbeelden van het regiopolitieke.

Veel succes bij de laatste loodjes van jullie campagne! En vooruitkijkend op een goede samenwerking,

met vriendelijke groet,

Sent G. Wierda

(voorzitter Kiesvereniging van de Regio)

P.S. zouden jullie deze uitnodiging ook willen doorzetten naar jullie kandidaten en verbonden regiopolitieke partijen

2019-03-05: horizon-verbredenlast-call »